Boorschip ‘Petrel’ te water


Voorafgaande aan de tewaterlating bij IHC Gusto van het boor­schip Pétrel was de Nederlandse pers uitgenodigd om het boor­eiland Maersk Explorer te bezichtigen.
Getooid met de verplichte helm op het hoofd leidden een aantal Gusto medewerkers de gasten rond op deze grote “driepoter”. Daar werd op deze zaterdag nog druk gewerkt. Dat belette overi­gens het publiek, dat de Pétrel te water wilde zien gaan, niet om ook de Maersk Explorer te beklimmen. Er was veel jeugd onder en dus hield verslaggever dezes z’n hart vast. Zo’n veilige “tribu­ne” is zo’n booreiland beslist niet! … Lees verder Boorschip ‘Petrel’ te water

Doop van “Maersk Explorer” (Co. 944)


Ondanks een periode met tropische temperaturen is er de af­gelopen weken bij IHC Gusto hard gewerkt aan de voltooiing van bouwnummer CO 944, het booreiland voor Deense opdracht­gevers.

Vrijdagavond 8 augustus werd het eiland versleept naar de Waalhaven. Dit was nodig om de paalsecties te kunnen plaatsen. Op zaterdag werden door de drijvende bok Ir. Snip de palen vanaf het “Staalbouw” terrein opgepakt en verticaal op een ponton geplaatst. Het betrof 3 paalstukken, elk 42 meter lang en 260 ton per stuk. Intussen was bok Ajax bezig onder meer de werkbordessen te plaatsen. Lees verder Doop van “Maersk Explorer” (Co. 944)

Succesvolle beproeving ‘Umm Elzemoul’


Na een moeilijke start is het er toch van gekomen, de ‘Umm Elzemoul’ (Co. 897) verliet, na geslaagde walbeproevingen, zijn „geboorteplaats” op zaterdag 4 februari (1978) op weg naar het Beerkanaal om daar aan zijn functionele beproevingen te gaan beginnen. Zaterdagmiddag ca. 5 uur kwam de ‘Umm Elzemoul’ op de plaats van bestemming aan. Al spoedig bleek dat het gras voor onze voeten was weggemaaid, in ons geval het zand voor onze cutter was weggezogen. De ons toegewezen plaats was reeds gebruikt als oefenterrein door onze collega’s van IHC Smit! Lees verder Succesvolle beproeving ‘Umm Elzemoul’

Bruggenbouw in Brazilië


De bewoners van de Braziliaanse steden Rio de Janeiro en Niteroi dromen al lang van een snelle oeververbinding tussen de­ze steden, die gescheiden zijn door de Guanabara baai.
Reeds in 1875, tijdens de regeringsperiode van Keizer Don Pedro 11, sprak men al over het slaan van een brug.
Die plannen worden nu ten uitvoer gebracht. De firma Empre­sa de Construçao e Exploraçao da Ponte Presidente Costa e Silva (ECEX) werd opgericht. Zij is verantwoordelijk voor de constructie en exploitatie van de brug.
De brug, één van de langste ter wereld, krijgt een totale lengte van 14 kilometer, waarvan 9 kilometer boven water. Peilers, die geplaatst zijn op een onderlinge afstand van 80 meter, zullen het bouwwerk ondersteunen.

Heien van de casings langs de zijkant van een der eilanden

Lees verder Bruggenbouw in Brazilië

De vlam in Hoogoven 7


Het bedieningspaneel v. Hoogoven 7 klaar voor de productie

Op 28 november 1972, om elf uur, begon Hoogoven 7 met de productie van bijna 8 miljoen kg ijzer per dag. Ruim twee jaar geleden begon de afd. Nieuwbouw van de Kon. Ned. Hoogovens en Staalfabrieken met de bouw van Hoogoven 7. Gusto Staalbouw heeft daaraan een groot aandeel gehad. Onder leiding van de heer W. Kok hebben onze medewerkers bijna twee jaar aan dit project gewerkt.
In die tijd is een gigantische hoeveelheid materiaal verwerkt. Niet minder dan 25.000 ton staal, 35.000 m3 beton, 21.500 ton vuurvast metselwerk, 200 km elektrische kabel en 1,8 miljoen montage/bouwuren vormen nu een bijdrage tot het 5¼ miljoen ton staalplan, dat de Hoogovens in IJmuiden in juni 1968 publi­ceerde. Lees verder De vlam in Hoogoven 7

Proefvaart MOT DREDGE VIII (Co. 880)


De MOT DREDGE VIII, bij IHC Gusto beter bekend als bouwnummer 880, arri­veerde op donderdag 26 juni (1977) bij Wilton-Fijenoord. De “880” had succesrijke zeebeproevingen beëindigd. De beproevingen duurden vier dagen.
Maandag precies op tijd kwam het schip los van de kade. Met een vlotte draai wendde zij haar steven naar zee. De eerste beproevingen namen al meteen een aan­vang tijdens de vaart naar Hoek van Holland.
Eén van de eerste pro­grammapunten, de sloepen­rol, bleek meteen een groot succes. Van de ongeveer honderdveertig personen, die bij het aan boord gaan geteld waren, bleken slechts nog een vijfentwintigtal ,,aanwezig te zijn”. Een ge­ruststelling dat het aantal reddingsmiddelen nu zeker voldoende moest zijn … Een volgende test, het uit­proberen van de zonnetent, moest al meteen uitgesteld worden vanwege het mieze­rige weer. Een verzoek van de eigenaar om de aircondi­tioning te testen moest der­halve als niet doelmatig van de hand gewezen worden. De verdere proeven trokken zich van de heersende weersomstandigheden niets aan. Lees verder Proefvaart MOT DREDGE VIII (Co. 880)

Bezoek aan de “Pélican” op locatie 1972


Er waren twee redenen, waarom we graag eens de Pélican wilden bezoeken op haar boorlocatie. Ten eerste, omdat wij bezig zijn een fraai boek te maken over ‘s werelds eerste echte boorschip. Daaraan ontbraken nog de foto’s van het schip aan het werk. Toen wij van Gusto’s eigen man aan boord, de heer Goudbeek hoorden dat het testboren voortreffelijk verliep, dachten wij: “kom, nu een fotograaf er heen”. Die fotograaf werd de redacteur van Het Zeskant, die al meer met dat bijltje gehakt heeft. Lees verder Bezoek aan de “Pélican” op locatie 1972