Hefeiland “Stevin ’73”


Ruim 650 ton weegt het nog niet afgebouwde hefeiland Stevin ’73 als het op zondagmiddag 22 juli j.l. bij De Kleijn te Sliedrecht door vier grote bokken te water wordt gezet. Drie dagen eerder was ook een poging tot tewaterlating van het 38,5 x 23,5 m me­tende ponton ondernomen, maar tengevolge van scheefzakken van de ponton moest het karwei even worden uitgesteld.
Onder het wakend oog van de TV-camera lukt het echter op die zondag wel. Er is nogal wat belangstelling; hoe kan het ook an­ders op deze dag van de week.
De mensen van IHC Gusto en De Kleijn zijn daarna de Stevin ’73 gaan afbouwen, zodat op 10 augustus de feestelijke overdracht kon plaats hebben. Bij die gelegenheid vond ook de doop en naamgeving plaats. De doop werd verricht door Mevrouw Van Splunder-Roos echtgenote van de heer H. van Splunder, direc­teur van de opdrachtgever, Van Splunder’s Aannemingsmij. te Ridderkerk, die deel uitmaakt van de Stevin Groep te Bloemen­daal. Lees verder Hefeiland “Stevin ’73”