Boorschip “Havdrill” te water


Op zaterdag 19 februari werd bij IHC Gusto het boorschip Hav­drill te water gelaten. De doopplechtigheid werd verricht door Mevr. lnger Malterud, echtgenote van de Noorse ambassadeur in Nederland. Nadat de doopvrouwe in vier verschillende talen de doopformule had uitgesproken, spatte de champagne tegen de boeg. Na een korte aarzeling gleed de Havdrill omstreeks half vijf soepel in het water.
Terwijl het gezelschap na het aanhoren van het Noorse en Nederlandse volkslied, zich naar het hoofdkantoor bewoog, waren nog vele Gustomedewerkers bezig om het schip naar de afbouwkade te manoeuvreren. Alles moest nog in gereedheid worden gebracht, zodat men maandagmorgen meteen kon beginnen met het plaatsen van de gehele accommodatie op het voorschip. De Havdrill is, evenals het vorig jaar afgeleverde boorschip Pé­lican, een booreenheid die ingezet kan worden bij het zoeken naar olie en gas in grote waterdiepten. Lees verder Boorschip “Havdrill” te water