Bouw van een schip bij Werf Gusto


Half oktober 1957 werd er een opstelwedstrijd uitgeschreven voor onze jeugdige werknemers. De titel van het opstel moest luiden: “De bouw van een schip bij de Werf Gusto”. De jongens zouden naar leeftijd in twee groepen worden verdeeld. Voor iedere groep werd voor de winnaar een fototoestel beschikbaar gesteld, mits …… er in totaal minstens 40 deelnemers waren. Helaas waren er maar 19 deelnemers. De prijsuitreiking kon dus niet doorgaan. Maar onder die 19 inzendingen waren zulke uitstekende opstellen, dat wij al die moeite toch niet onbeloond wilden laten. Dus werd besloten, dat de drie beste inzenders op 13 maart met de proeftocht van de “Van Linschoten” mee mochten. De gelukkigen waren: Piet de Jong, Ben Rasenberg en Dirk Kroos. Hieronder volgt een van de bekroonde opstellen. 

De bouw van een schip begint allereerst in de brein van de een of andere directeur van een rederij. Hij vindt, dat het aantal schepen nodig uitgebreid moet worden met een modern vaartuig. In de vergadering van aandeelhouders wordt het voorgelegd en besproken, nadat eerst de directie met haar technici alles en nog wat klaargemaakt hebben. Lees verder Bouw van een schip bij Werf Gusto

Officiële proeftocht m.s. “Van Linschoten”


Op de technische proeftocht van een schip volgt meestal oog een officiële proeftocht. Aan de officiële proeftocht van het m.s. Van Linschoten werd o.m. deelgenomen door drie leerlingen van de Bedrijfsschool. als beloning voor de door hen geleverde prestatie bij de opstellenwedstrijd. Deze drie jongelui, te weten D. Kroos, B. Rasenberg en P. de Jong, hebben gezamenlijk hun visie op dit gebeuren gegeven. Hun verslag volgt hieronder. Op donderdag 13 maart jl. had de proefvaart van de “Van Linschoten” plaats. Het zou een kort reisje worden van een uur of vijf. We waren net aan boord of drie korte stoten weerklonken en er werd een rood-witte vlag gehesen ten teken, dat de loods aan boord was. Er waren verschillende genodigden aan boord; ook wij behoorden tot die genodigden. Het weer viel bijzonder mee voor de tijd van het jaar. Lees verder Officiële proeftocht m.s. “Van Linschoten”