Tewaterlating m.s. “Van Spilbergen”


Op zaterdag 15 februari 1958 werd van onze werf het voor de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij bestemde motorschip “Van Spilbergen” te water gelaten in tegenwoordigheid van verscheidene leden van de Raad van Bestuur en van de Directie van de K.P.M. We merkten daarbij op de heren Mr. D. A. Delprat, Jhr. J. H. A. Backer, Jhr. Mr. H. L. A. van Kretschmar van Veen, C. J. baron Collot D’Escury, Ir. A.M. A. Wijnans, W. Gou­driaan, Jhr. Mr. E. W. Roëll, A. A van Sandick, Mr. W. A. J. Lucas en Jhr. S.G. van Weede, met hun dames. Voorts waren aanwezig de heren Drs. L. Speelman van de K.J.C.P.L., Ir. Corver van het Bureau Veritas, F. Stork van de N.V. Stork-Hengelo, Prof. A. H. M. Albregts, commissaris van de Werf Gusto en vele anderen.
De tewaterlating geschiedde in verband met de tijdsomstandigheden met wat we zouden willen noemen “klein ceremonieel”. Het schip werd gedoopt en tewatergelaten door Mevrouw B. M. de Geus-Goldstein, echtgenote van de Directeur der K.P.M. te Djakarta. Lees verder Tewaterlating m.s. “Van Spilbergen”