Proefvaart Tweede Suez-Zuiger (Co. 337)


De 17de december 1957 was het zover, dat de tweede Suez-zuiger (C.O. 337) met de bijbehorende pijpleiding (C.O. 338) zouden worden beproefd. Enige dagen tevoren was bij de Werf Gusto, die de zuiger bouwde, de zandpomp reeds beproefd en ook de 48-urenproef van de machine-instal­latie was reeds achter de rug.
Vroeg in de morgen van de 17de december werd de zuiger door een sleepboot van Schiedam weggesleept naar het Hollands Diep, waar de beproeving zou plaats vinden. Daar arriveerden ook de drijvende pijpleiding en een walponton, die door L. Smit & Zoon zijn gemaakt. Zuiger, pijpleiding en walponton werden aan elkaar gekoppeld en toen was het zover, dat met het zuigen kon worden begonnen. Er was alleen geen landleiding, zodat alles, wat werd opgezogen, een eind verder weer in het Hollands Diep terecht kwam. Lees verder Proefvaart Tweede Suez-Zuiger (Co. 337)