Excursie “Expo 1958” te Brussel


Op maandag 12 mei, ‘s morgens half acht, vertrokken wij met 31 jongens, 5 leiders en Mej. Heijnen als gast, uit Schiedam. De reis ging over IJsselmonde, waar nog drie jongens uit Slikkerveer opgevangen werden. Bij Wuustwezel passeerden wij de grens, waarna we om 9.15 uur in Antwerpen arriveerden, waar wij op het marktplein even de benen strekten en van de koffie genoten. Daarna bezichtigden we o.a. het stadhuis, de Brabofontein en de O.L. Vrouwekerk, die een der grootste Gotische kerken van België is. Ook gingen we nog naar de Scheldekade, waar we van het fantastische uitzicht genoten. Lees verder Excursie “Expo 1958” te Brussel

Bouw van een schip bij Werf Gusto


Half oktober 1957 werd er een opstelwedstrijd uitgeschreven voor onze jeugdige werknemers. De titel van het opstel moest luiden: “De bouw van een schip bij de Werf Gusto”. De jongens zouden naar leeftijd in twee groepen worden verdeeld. Voor iedere groep werd voor de winnaar een fototoestel beschikbaar gesteld, mits …… er in totaal minstens 40 deelnemers waren. Helaas waren er maar 19 deelnemers. De prijsuitreiking kon dus niet doorgaan. Maar onder die 19 inzendingen waren zulke uitstekende opstellen, dat wij al die moeite toch niet onbeloond wilden laten. Dus werd besloten, dat de drie beste inzenders op 13 maart met de proeftocht van de “Van Linschoten” mee mochten. De gelukkigen waren: Piet de Jong, Ben Rasenberg en Dirk Kroos. Hieronder volgt een van de bekroonde opstellen. 

De bouw van een schip begint allereerst in de brein van de een of andere directeur van een rederij. Hij vindt, dat het aantal schepen nodig uitgebreid moet worden met een modern vaartuig. In de vergadering van aandeelhouders wordt het voorgelegd en besproken, nadat eerst de directie met haar technici alles en nog wat klaargemaakt hebben. Lees verder Bouw van een schip bij Werf Gusto

Officiële proeftocht m.s. “Van Linschoten”


Op de technische proeftocht van een schip volgt meestal oog een officiële proeftocht. Aan de officiële proeftocht van het m.s. Van Linschoten werd o.m. deelgenomen door drie leerlingen van de Bedrijfsschool. als beloning voor de door hen geleverde prestatie bij de opstellenwedstrijd. Deze drie jongelui, te weten D. Kroos, B. Rasenberg en P. de Jong, hebben gezamenlijk hun visie op dit gebeuren gegeven. Hun verslag volgt hieronder. Op donderdag 13 maart jl. had de proefvaart van de “Van Linschoten” plaats. Het zou een kort reisje worden van een uur of vijf. We waren net aan boord of drie korte stoten weerklonken en er werd een rood-witte vlag gehesen ten teken, dat de loods aan boord was. Er waren verschillende genodigden aan boord; ook wij behoorden tot die genodigden. Het weer viel bijzonder mee voor de tijd van het jaar. Lees verder Officiële proeftocht m.s. “Van Linschoten”

Technische proefvaart m.s. “Van Linschoten”


Wie denken mocht, dat een proefvaart met een nieuw schip alleen maar “een beetje heen en weer varen” is om te kijken of alles klopt. zal wel van de dwalingen zijns weegs terugkomen als hij het programma van zo’n proefvaart ziet. Daarop is nl. alles, wat tijdens de vaart gebeuren moet, van uur tot uur aangegeven. Zo was het ook met de technische proefvaart van het m.s. “Van Linschoten”.
Op het programma voor de tocht komen veel voor de leek onbegrijpelijke termen voor, zoals bijv. inspuitdrukken en rookgasmonsters en torsie­trillingen. Het enige, dat wij konden begrijpen, was op de eerste dag: 12.30 uur Lunch. Verder schijnt er aan boord niet meer gegeten te zijn, want op het programma van de volgende dagen vinden we niets meer over ontbijt, lunch of diner vermeld. Dat kan natuurlijk wel kloppen, want we hoorden, dat er veel zeezieken zijn geweest. Voor degenen, die nog tot eten in staat waren, stond op het programma voor de tweede dag nog vermeld: 7.30 uur: Hulpvoeding via Kennedy-meter. Dat is dan ten minste nog iets! Lees verder Technische proefvaart m.s. “Van Linschoten”

Tewaterlating m.s. “Van Spilbergen”


Op zaterdag 15 februari 1958 werd van onze werf het voor de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij bestemde motorschip “Van Spilbergen” te water gelaten in tegenwoordigheid van verscheidene leden van de Raad van Bestuur en van de Directie van de K.P.M. We merkten daarbij op de heren Mr. D. A. Delprat, Jhr. J. H. A. Backer, Jhr. Mr. H. L. A. van Kretschmar van Veen, C. J. baron Collot D’Escury, Ir. A.M. A. Wijnans, W. Gou­driaan, Jhr. Mr. E. W. Roëll, A. A van Sandick, Mr. W. A. J. Lucas en Jhr. S.G. van Weede, met hun dames. Voorts waren aanwezig de heren Drs. L. Speelman van de K.J.C.P.L., Ir. Corver van het Bureau Veritas, F. Stork van de N.V. Stork-Hengelo, Prof. A. H. M. Albregts, commissaris van de Werf Gusto en vele anderen.
De tewaterlating geschiedde in verband met de tijdsomstandigheden met wat we zouden willen noemen “klein ceremonieel”. Het schip werd gedoopt en tewatergelaten door Mevrouw B. M. de Geus-Goldstein, echtgenote van de Directeur der K.P.M. te Djakarta. Lees verder Tewaterlating m.s. “Van Spilbergen”