“Proeftocht Sandon 4” Co. 312


Deze driedaagse proeftocht was bedoeld om aan te tonen, dat het vaar­tuig de contractuele snelheid behaalde en tevens om de werking van de machine-installatie gedurende zes uur varen op de zee te controleren. Hiertoe waren aan boord de commissie van overname benevens de experts van Lloyd’s. Op tijd, d.w.z. om 8 uur, waren de bovengenoemde heren zomede de kapitein met stuurlieden en machinisten van de firma Wijsmuller en de staf met beproevingspersoneel van Gusto aan boord. Niet echter de voor­naamste persoon, de loods, die na informatie niet voor 1O uur aan boord bleek te kunnen zijn, een gevolg van de drukke scheepvaart op de Nieuwe Waterweg, waardoor er een tekort aan loodsen was. Lees verder “Proeftocht Sandon 4” Co. 312