Hoe werkte de I.H.C. Holland in 1955


Het is alweer enige tijd geleden, dat U in “Het Zeskant” iets heeft kunnen lezen over de l.H.C. Holland, en over het bureau in Den Haag. De mens leeft snel en vergeet gauw en degenen onder onze lezers, die niet dagelijks met de I.H.C.-zaken te maken hebben zijn wellicht een beetje vergeten, hoe dat allemaal precies zit. Verder hebben de I.H.C.-vennoten tezamen in de loop van de laatste jaren enige honderden nieuwe personeelsleden gekregen, die nu lezers van “Het Zeskant” zijn en ook weleens iets over het ontstaan, de opzet en het doel van de I.H.C. willen vernemen. Daartoe dient het hierna volgende artikeltje.

Reeds voor de oorlog bestonden er bepaalde contacten tussen de scheeps­werven, die nu deel uitmaken van de I.H.C. Holland. Over de aard van die contacten kunnen de ouderen onder ons nog wel het een-en-ander vertellen, maar ons interesseert op dit ogenblik vooral de ontwikkeling na die tijd. In het hartje van de oorlog begon de bekende tinproducente de Billiton­maatschappij al plannen te ontwikkelen voor het herstel van haar bedrijf in Indonesië. Zij was bereid om haar opdrachten, o.m. voor zes enorme zee­gaande tinbaggermolens, bij Nederlandse scheepswerven onder te brengen, maar stelde daarbij de eis, dat de gebouwde molens tot de laatste schroef en spijker aan elkaar gelijk zouden zijn. Lees verder Hoe werkte de I.H.C. Holland in 1955

Hoog water bij Gusto

Een scheepswerf bouwt men nu eenmaal niet midden op de heide; dat staat vast. Een scheepswerf ligt aan het water, Het water, dat door de eeuwen heen een vriend en een vijand van de bevolking is geweest. Een vriend, omdat het ons volk in staat stelde door scheepvaart en handel een invloed­rijke natie te worden. Een vijand, omdat het steeds weer het laaggelegen, door dijken beschermde land bedreigde.
Februari 1953! Hoe vers ligt ons de alles overrompelende aanval. die het water toen op ons land deed, nog in het geheugen! We schrijven nu December 1954: de weerberichten worden slecht. Noordwesten wind, harde Noordwesten wind, storm uit het Noordwesten, harde storm uit het Noordwesten.
Wanneer de werkers van de Werf Gusto in Schiedam naar de Maas kij­ken, zien ze, dat het water een hoge stand heeft. Zal het nog hoger komen? Lees verder Hoog water bij Gusto