Tewaterlating van de “Drunen”


De “Drunen” is de derde mijnenveger, die bij de Werf Gusto te water is gelaten. De stapelloop vond op 24 Maart j.l. plaats in tegenwoordigheid van tal van autoriteiten, van welke we noemen: de Schout bij Nacht W. ]. Kruijs, Commandeur A. M. Valkenburg, Ir. R. F. Scheltema de Heer, Kapitein t.z. P. A. Riedel, Capt. J. C. Shaw. Capt. H. P. Webs(er, De “Drunen” is de derde mijnenveger, die bij de Werf Gusto te water is gelaten. De stapelloop vond op 24 Maart j.l. plaats in tegenwoordigheid A. D. C. Snels, Burgemeester van Drunen en Mr. J. W. Peek, Burgemees­ter van Schiedam. Lees verder Tewaterlating van de “Drunen”

Tewaterlating van de ‘Straat Torres”


Stil en verlaten stroomt de rivier op 27 maart 1956, te kwart over vijf langs de Werf. De rivierpolitie heeft alle verkeer te water stilgelegd. want de “Straat Torres” wordt aan zijn element toevertrouwd. Hoog torent de boeg van het schip nu nog boven de helling uit, maar straks zal diezelfde hel­ling vlak en leeg lijken. Het is altijd even vreemd na de afloop van een schip langs de lege helling te lopen. Men moet dan weer aan die leegte wennen. Maar straks zal op dezelfde plaats weer een ander schip groeien. Lees verder Tewaterlating van de ‘Straat Torres”

“Proeftocht Sandon 4” Co. 312


Deze driedaagse proeftocht was bedoeld om aan te tonen, dat het vaar­tuig de contractuele snelheid behaalde en tevens om de werking van de machine-installatie gedurende zes uur varen op de zee te controleren. Hiertoe waren aan boord de commissie van overname benevens de experts van Lloyd’s. Op tijd, d.w.z. om 8 uur, waren de bovengenoemde heren zomede de kapitein met stuurlieden en machinisten van de firma Wijsmuller en de staf met beproevingspersoneel van Gusto aan boord. Niet echter de voor­naamste persoon, de loods, die na informatie niet voor 1O uur aan boord bleek te kunnen zijn, een gevolg van de drukke scheepvaart op de Nieuwe Waterweg, waardoor er een tekort aan loodsen was. Lees verder “Proeftocht Sandon 4” Co. 312

Hoe werkte de I.H.C. Holland in 1955


Het is alweer enige tijd geleden, dat U in “Het Zeskant” iets heeft kunnen lezen over de l.H.C. Holland, en over het bureau in Den Haag. De mens leeft snel en vergeet gauw en degenen onder onze lezers, die niet dagelijks met de I.H.C.-zaken te maken hebben zijn wellicht een beetje vergeten, hoe dat allemaal precies zit. Verder hebben de I.H.C.-vennoten tezamen in de loop van de laatste jaren enige honderden nieuwe personeelsleden gekregen, die nu lezers van “Het Zeskant” zijn en ook weleens iets over het ontstaan, de opzet en het doel van de I.H.C. willen vernemen. Daartoe dient het hierna volgende artikeltje.

Reeds voor de oorlog bestonden er bepaalde contacten tussen de scheeps­werven, die nu deel uitmaken van de I.H.C. Holland. Over de aard van die contacten kunnen de ouderen onder ons nog wel het een-en-ander vertellen, maar ons interesseert op dit ogenblik vooral de ontwikkeling na die tijd. In het hartje van de oorlog begon de bekende tinproducente de Billiton­maatschappij al plannen te ontwikkelen voor het herstel van haar bedrijf in Indonesië. Zij was bereid om haar opdrachten, o.m. voor zes enorme zee­gaande tinbaggermolens, bij Nederlandse scheepswerven onder te brengen, maar stelde daarbij de eis, dat de gebouwde molens tot de laatste schroef en spijker aan elkaar gelijk zouden zijn. Lees verder Hoe werkte de I.H.C. Holland in 1955

Hoog water bij Gusto

Een scheepswerf bouwt men nu eenmaal niet midden op de heide; dat staat vast. Een scheepswerf ligt aan het water, Het water, dat door de eeuwen heen een vriend en een vijand van de bevolking is geweest. Een vriend, omdat het ons volk in staat stelde door scheepvaart en handel een invloed­rijke natie te worden. Een vijand, omdat het steeds weer het laaggelegen, door dijken beschermde land bedreigde.
Februari 1953! Hoe vers ligt ons de alles overrompelende aanval. die het water toen op ons land deed, nog in het geheugen! We schrijven nu December 1954: de weerberichten worden slecht. Noordwesten wind, harde Noordwesten wind, storm uit het Noordwesten, harde storm uit het Noordwesten.
Wanneer de werkers van de Werf Gusto in Schiedam naar de Maas kij­ken, zien ze, dat het water een hoge stand heeft. Zal het nog hoger komen? Lees verder Hoog water bij Gusto

Een reis om de oude Wereldzee (Slot)


Terwijl wij daarna links en rechts handen stonden te schudden, werd ons verteld, dat het vliegveld al dagen lang wegens de regen gesloten was!
We hadden niet verwacht, de volgende dag al weer weg te kunnen gaan. Het vliegveld was gelijk zand-pap! ,.Neen, vandaag kunt U niet weg. Als het niet meer regent, is het veld over acht dagen wel droog.” Maar we hadden geen acht dagen tijd en het was ons aan te zien. .,Dan zetten we de weg wel af”, zei de commandant, ,.probeert U van daar op te stijgen.” Vijftien Franse soldaten zeulden het toestel uit de modder naar de weg. Maar er stond te veel zijwind. Dan starten we op de weg en proberen op de startbaan omhoog te komen. Het gelukte. De wereld om ons heen verdween! Door de modder op de ruiten. Maar we verloren ook het contact met de grond en eenmaal in de lucht, sloeg de modder van de ruiten af. Lees verder Een reis om de oude Wereldzee (Slot)