Technische Proefvaart “Straat Torres” (1956)


Twintig september 1956: de dag, waarop ik voor het eerst eens mee zou gaan met een echt groot zeeschip op de echte grote zee. Jonge, wat een belevenis. Al dagen van te voren had ik een schietgebedje opgezon­den voor een beetje hebbelijk weer, want ik had al meermalen gehoord van die grote golven en brrr, dat is niks voor mij. Maar de weergoden waren ons welgezind. Zonovergoten brak de bewuste dag aan en het begon al zo royaal. Een grote touringcar, die z’n beste dagen al achter de rug had, maar ons toch meerdere plaatsen per persoon bood, bracht ons naar de Lloydkade te Rotterdam, waar we ons aan boord moesten begeven. Lees verder Technische Proefvaart “Straat Torres” (1956)

Tewaterlating “Bengawan” Co. 329 (1956)


Het is zaterdagmiddag, 1 september 1956 en een met vlaggendoek versierd podium vóór een der hellingen van de Werf Gusto wijst er op, dat er weer een schip aan zijn element zal worden toevertrouwd. De rust, die zaterdagsmiddags op de werf heerst, is verdwenen; tal van belangstellenden staan te luisteren naar de muziek van Gusto’s muziekkorps. Dan vult zich het podium met de genodigden, onder wie we opmerken de heer Kwee Djie Hoo, diplomatiek vertegenwoordiger van de Republiek lndonesia, met zijn echtgenote en voorts de heren J. J. Tentoea, van de Pelni Scheep­vaart Maatschappij, Soebiarto, gezantschapsraad, Maman Kartawiria, ge­ zantschapssecretaris, Putuhena en Soetrimo, resp. voorzitter en lid van de Raad van Beheer van de Billiton Maatschappij, W. Fenenga en J. W. G. H. Jansen, die de Nederlandse Scheepsbouw Export Centrale vertegenwoordigen, P. v. d. Weel van Lloyd’s Register en J. Visser, Hoofdin­specteur van de Scheepvaartinspectie. Lees verder Tewaterlating “Bengawan” Co. 329 (1956)

Allereerste boottocht Gepensioneerden in 1956


De 27ste juli jl. is zeker een dag geweest, die zeer vele gepensionneerden nog lang in het geheugen zal blijven. Wat een schitterende dag is dat geweest en wel in alle opzichten. Op de eerste plaats het mooie weer; het mooie weer, waar we deze zomer zeker niet mee verwend worden. Degene, die deze datum heeft vastgesteld, moest een betrekking bij “De Bilt” krijgen, dan was het misschien mogelijk dat we wat meer van die mooie dagen kregen.
Vervolgens de prachtige boot, waarmede de tocht is gemaakt; een schitterende accommodatie, gemakkelijke stoelen, overal een goed uitzicht en op het bovendek de comfortabele banken. Lees verder Allereerste boottocht Gepensioneerden in 1956

Het G.E.B.- Gebouw te Den Haag (1956)


Op Zaterdag, 14 juli 1956 werd om 2 uur gestart met drie grote touringcars met ruim 100 deelnemers, afkomstig uit verschillende afdelingen van het bedrijf. Na een vlotte reis naar den Haag werden we ontvangen in de cantine van het G.E.B. en verwelkomd door de heer Ir. J. A. M. Hermans, die tevens een duidelijke uiteenzetting gaf van de gang van zaken bij een electriciteitsbedrijf, nl. van brandstof (steenkool) tot electriciteit. Daarna werd er thee geserveerd, waarna de heer Zwetsloot een historisch beeld gaf van de groei van het G.E.B. vanaf de oprichting tot heden, nu de tweede uitbreiding tot stand komt. Lees verder Het G.E.B.- Gebouw te Den Haag (1956)

De “Dierentuinbrug” te Den Haag (1939)


Den Haag heeft een dierentuin gehad. Mede dankzij de Dierentuinbrug worden we daar nog dagelijks aan herinnerd. De ingang van de dierentuin was op de hoek van de Benoordenhoutseweg, nu de Zuid-Hollandlaan en de Koningskade, schuin tegenover de brug. Nu staat daar het provinciehuis. De dierentuin werd in 1863 opgericht en vele Hagenaars zagen daar voor het eerst van hun leven een aap of tijger. In het park waren plantenkassen, 20 zoogdieren en 196 vogels. In 1875 kwam er onder andere een olifantenverblijf bij. Verder was het  hoofdgebouw een broedplaats van gezelligheid. In het gebouw waren regelmatig feestjes, tentoonstellingen, theatervoorstellingen en bokswedstrijden. Lees verder De “Dierentuinbrug” te Den Haag (1939)

Tewaterlating Mijnenveger “Staphorst”


De laatste van de vier door de Werf Gusto te bouwen mijnenvegers werd op 21 juli 1956 te water gelaten en kreeg de naam “Staphorst”‘. Voor de tewaterlating hadden zich tegen vieren tal van genodigden naar de vóór het schip opgerichte tribune begeven. Wij merkten daarbij op de Burgemeester van Staphorst, de heer H. v. d. Wal met zijn echtgenote, zijn zoon en zijn schoondochter, de Schout-bij-nacht W. J. Kruys, Captain van de United States Navy Hugh P. Webster, de Kapitein ter Zee P. A. Riedel en veel anderen. Lees verder Tewaterlating Mijnenveger “Staphorst”

Bijdrage Gusto aan E 55 (Energiehal R’dam)


Van 18 Mei tot 3 September 1955 zal in Rotterdam, een van de steden, die door het oorlogsgeweld het zwaarst getroffen werden, een nationale manifestatie van Nederlands energie worden gehouden, genaamd E 55. Geen tentoonstelling in de gewone zin van het woord, maar een manifesta­tie van de ENERGIE, die gedurende de afgelopen tien jaren in Nederland is ontplooid. De E 55 beoogt aan het Nederlandse volk en aan het buitenland te laten zien, wat er in de laatste jaren in ons land tot stand is gebracht, met als achtergrond de moderne wetenschap en het wetenschappelijk onderzoek. Lees verder Bijdrage Gusto aan E 55 (Energiehal R’dam)