Co. 274 ‘Yaracuy’ 1955 (Bnr. 51)


Toen wij ons zaterdag op weg begaven voor de stapelloop van het ms. Yaracuy was het een trieste droefgeestige middag, die ons het gevoel gaf, dat wij zelf te water werden gelaten. Bij aankomst op de werven van de N.V. Gusto v.h. fa A. F. Smulders klaarde het weer echter op en het was tenminste droog, toen wij ons bij de vele kijkers voegden, die zich rondom het slanke vaartuig verdrongen. Een nieuw schip op de helling Is altijd een imposant gericht. De Yaracuy heeft een lengte van 116.65 m. en een breedte van bijna 16 meter. De mannen aan dek keken van ca. tien meter hoogte op ons neer. Het is een schip van 4500 ton dw. met 305.000 kubieke voet laadruimte en 15.090 kubieke voet koelruimte. Het vaartuig wordt voortbewogen door twee Nordberg-motoren van 2100 pk. Er zijn een complete Installatie voor air-conditioning en allerlei moderne navigatiemiddelen aan boord, zoals radar, echopeilapparaat, gyrokompas, draadloze telegrafie en telefonie, koers-detector etc. Behalve de bemanning kunnen twaalf passagiers aan boord accommodatie vinden. Lees verder Co. 274 ‘Yaracuy’ 1955 (Bnr. 51)

Baggermolen te water gelaten


Gisteren is op de werf te Slikkerveer van de N.V. Werf Gusto te Schiedam de dieselelektrische cutter-bakkenzuiger “Arlésienne” te water gelaten. Met de tewaterlating van deze zuiger is weer een baggerwerktuig aan de lange reeks op deze werf gebouwde baggerwerktuigen toegevoegd. Opdrachtgeefster is de „Société de Dragage, Dérochage et Transport” te Parijs, dochtermaatschappij van de S. A. Entreprises Ackermans & Van Haaren te Antwerpen. Lees verder Baggermolen te water gelaten

Brug in Schiedam


Deze tekst en foto vonden we in de Schiedamsche Courant van 8 maart 1951. Weer de bouw van een brug in Schiedam, die niet in de bouwlijsten voorkomt, evenals de ‘Kippenbrug’ in Schiedam.

Klik op de foto voor een vergroting. (foto 1)

De tekst luidde:
“Onmisbaar voor de ontsluiting van het industrieterrein ten Westen van de Schie is de brug over dit water. Gisteren is door een drijvende bok de bij Gusto gebouwde staander van de basculebrug geplaatst. Men ziet op de voorgrond reeds het vaste deel van de brug met de trottoirs. De doorvaartbreedte bedraagt 7.90 meter. Op deze staander zal de bascule geplaatst worden op de twee aspunten welke men op de foto in de top kan zien”.

 

 

bron: Schiedamsche Courant 8 maart 1951
Lees verder Brug in Schiedam

“Menoembing” loopt van stapel

“Ik doop u: Menoembing”, De  klink was weggehaald, en terwijl de eerste zeetinbaggermolen, bestemd voor het ministerie van Overzeese gebiedsdelen, van de werf Gusto voorheen firma A . F. Smulders te Schiedam, weggleed over de afloopgoten naar zijn element, barstte een fles champagne tegen de romp uiteen.  Het was klokslag drie uur, toen  mej. Inckel, dochter van de directeur van het technisch bureau van het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen, deze doopplechtigheid, met alle ceremonieel  daaraan verbonden, verrichtte. De „Menoembing” zo genoemd naar een bergtop op Banka, maakt deel uit van een serie van acht van deze drijvende fabrieken, welke door de regering zijn besteld. Inderdaad „drijvende fabrieken” want op deze molens geschiedt alles, van de opbaggering der specie af tot en met de levering van het schone erts. Lees verder “Menoembing” loopt van stapel

De laatste Hellingkraan


In 1957 begon een grootscheepse aanpassing van de outillage van de werf in Schiedam. De beide hellingen werden verlengd in de richting van de Scheepsbouwhal. Onder de ‘Oosthelling’ (naam bepaald in 1954) werd een geheel nieuw douchecomplex gebouwd waar de mannen zich konden douchen. De 30 ton torenkraan (Bnr. 987), die men in 1951 in eigen beheer had gebouwd werd vervangen door deze wipkraan van 50 ton, welke ook in eigen beheer werd gebouwd. De oude 30 ton kraan werd doorgeschoven naar de werf in Slikkerveer.  De nieuwe 50 ton kraan was beeldbepalend voor de werf. Door zijn unieke silhouet was hij van verre herkenbaar.
Lees verder →


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019

Wilton Fijenoord


De argeloze wandelaar, die een ommetje maakt richting Dok 8 van de vroegere werf Wilton Feijenoord in Schiedam, zal zich wellicht enigszins verbazen en achter het oor krabben. Een vlag van WF? Ja inderdaad een vlaggenstok met een wimpel van WF in top, die trots in de wind heen en weer beweegt vlak bij het oude werfterrein, dat nu eigendom is van Damen Shipyards.

De mast is geplaatst op initiatief van Adrie van Beek, WF-beer in hart en nieren en sedert jaren, verzamelaar en beheerder van een verzameling WF-materialen van een enorme omvang, die een museum zouden kunnen vullen. We kunnen daar elke dag over lezen op de Facebookpagina van de collega’s van Wilton Fijenoord. Deze pagina wordt onderhouden door Sjaak van Minnen, Ben Dijkstra en Adrie van Beek. Lees verder Wilton Fijenoord

Mijnenveger „Abcoude” te water gelaten


Gistermiddag is van de Werf Gusto te Schiedam met goed gevolg te water gelaten de mijnenveger ,.Abcoude”. De doopplechtigheid werd verricht door mej. Pomes, officier tweede klasse van de Marva’s die de door familie-omstandigheden verhinderde echtgenote van de burgemeester van Abcoude, mevrouw M. A. Quarles van Ufford , verving.

De ,,Abcoude” gleed onder de tonen van het Amerikaanse volkslied in het water. Namens de directie van de werf  bracht nu F. Smulders allereerst dank aan de vertegenwoordiger van de Amerikaanse Marine, captain Hugh P. Webster. Hij wenst vervolgens mej. Pomes. van de Koninklijke Marine en de burgemeester ( jhr. Quarles van Ufford ) van Abcoude geluk. Lees verder Mijnenveger „Abcoude” te water gelaten