Jan Mookhoek


Op 1 september 1950 stapt Jan Mookhoek, net negentien jaar oud, de tekenkamer in het kantoorge­bouw van Werf GUSTO Fa. A.F. Smulders te Schiedam binnen om er zijn carrière aan te vangen. Met een MULO-diploma op zak en een paar jaar werkervaring. De tekenkamer is een nieuwe uitdaging voor hem. Zoals in die jaren te doen gebruikelijk begint hij er dan ook als ‘jongste tekenaar’. Jan: “Als jongste tekenaar was je het Manusje van Alles, iedereen was je baas. Je liep en werkte je uit de naad, maar je leerde veel van oudere collega’s. ‘s-Avonds cursus volgen, eerst MTS, daarna HTS.” Zo groeide Jan Mookhoek van jongste tekenaar naar hoofdontwerper. Het motto op de tekenkamer was: zo goedkoop mogelijk construeren, maar er mag nooit iets stuk gaan en liefst niet slijten in de eerste 25 jaar. Lees verder Jan Mookhoek

Werf “De Maas” (Intermaas) Slikkerveer


Na de ingebruikname door A.F. Smulders van de nieuwe werf Gusto in Schiedam werd o.a. de oude werf van A.F. Smulders, destijds in 1894 aangekocht onder de naam ‘De Industrie’ te koop gezet. Na een lange periode werd rond 1916/1917 de werf inclusief opstallen verkocht aan een nieuwe eigenaar.  Op 16 november 1916 vermeldde de Nederlandsche Staatscourant de inschrijving onder no. 1379 van N.V. Scheepswerf ‘De Maas’ te Slikkerveer. Het geplaatste aandelenkapitaal bedroeg 500 duizend gulden, uitgegeven in aandelen van 500 gulden.  Het bestuur van N.V. De Maas bestond uit de heren: R. Schelling, W. Prins en J.C.A. Ribbens.

Het (vermoedelijk) eerste schip werd in 1917 op stapel gezet.  Het was een schoener, gedoopt als ‘Carlito’. Op 6 januari 1918 werd het eerste vrachtschip te water gelaten. Het was de ‘Slikkerveer’ welke gebouwd werd in opdracht van de Rotterdamse Algemeene Scheepvaart Mij*. Lees verder Werf “De Maas” (Intermaas) Slikkerveer

Gusto dieselmotoren


3 cyl. direct omkeerbare Gusto Diesel-Motor 130 E.P.K.

De Gusto-motor, welke door Werf Gusto te Schiedam (ing. De Roos) was ontwikkeld, was zeer bijzonder van constructie. In detail gezien een motor welke in die dagen (ontwerp 1910) nog niet eerder was gebouwd. De combinatie van een getrapte werk en spoelzuiger alsmede in en uitlaatpoorten was nog niet eerder toegepast, vooral niet bij een dieselmotor van dit kaliber.

De motor werkte volgens het tweetakt systeem en was verkrijgbaar tot 400 pk. Getoonde motor van de “ms. Ingeborg” was een driecilinder motor van 150 pk. De motor was volledig afgesloten, zodat er geen vuil van buitenaf invloed zou kunnen uitoefen op de werking van de motor. De motor was voorzien van oliesmering onder druk, iets wat in die dagen ook nog niet standaard was bij (scheeps)verbrandingsmotoren. Lees verder Gusto dieselmotoren

Maxime Laubeuf (1864-1939)


M. Laubeuf 1864-1939

De heer Laubeuf, de hoofdingenieur van den scheepsbouw bij de Fransche marine, de ontwerper van de Fransche onderzee-sche booten, heeft zijn ontslag genomen. Hij zal overgaan naar de particuliere nijverheid. De heer Laubeuf was voornemens een werf op te richten aan de monding van een der Fransche rivieren, maar thans melden de Fransche bladen, dat hij zijn keuze voor de oprichting van een werf zou vestigen op Rotterdam. De heer Laubeuf bevindt zich op het oogenblik in Zweden, waar hij met de regeering over den aanbouw van onderzeesche booten onderhandelt. Lees verder Maxime Laubeuf (1864-1939)