Staalkaart van Gusto Staalbouw

foto boven: Montage Hoogovens te IJmuiden


Werf Gusto heeft algemeen de naam “altijd van alle markten thuis te zijn” en in niet mindere mate geldt dat ook voor “Gusto Staalbouw”. In het vorige nummer van Het Zeskant stond in het firmagedeelte van Werf Gusto een beschrij­ving van een vreemd karwei dat Gusto Staal­bouw thans onderhanden heeft: de staalconstruc­tie van een tien verdiepingen tellend kantoor­pand in Rotterdam, dat van boven naar beneden gebouwd wordt! Het stalen skelet wordt namelijk verdieping voor verdieping, opgehangen aan een betonnen pilaar die enigszins aan een kleine Euromast doet denken. Lees verder Staalkaart van Gusto Staalbouw

EEN Byzondere OPDRACHT

Artist Impression: P.J. Mulders (voorzitter Gusto Schildersclub “Beati”)


Er is reeds veel gesproken over het “boor-eiland”, dat we moeten maken en daarom willen we er hier iets meer van vertellen. Het was in april van het vorige jaar, dat we, na een lange studie en veel reken- en teken­werk op onze Projecten-afdeling, door de B.P.M. vereerd werden met een principiële opdracht voor de bouw van een boor-eiland. Lees verder EEN Byzondere OPDRACHT