Categoriearchief: Gebouwen

Metamorphose


Metamorphose betekent: gedaanteverwisseling. We hadden dus net zo goed “Gedaanteverwisseling” boven dit artikeltje kunnen zetten. Waarom we dat dan niet gedaan hebben? Och, zo maar; ‘t schoot ons ineens te binnen en het stond er eigenlijk al voordat we ‘t wisten. Maar daar willen we het nu niet verder over hebben. We wilden het hebben over de gedaanteverwisseling, die zich op onze werf heeft voltrokken.
Er waren vroeger twee lange hellingen, met aan de kop een grote ruimte, waar de secties van de schepen neergelegd werden, waar een bazen­kantoortje stond en een fabrieksschoorsteen. We kunnen ons nu al haast niet meer indenken, hoe het geweest is. De grote fabrieksschoorsteen is verdwenen evenals het bazenkantoortje. Lees verder Metamorphose

Het G.E.B.- Gebouw te Den Haag (1956)


Op Zaterdag, 14 juli 1956 werd om 2 uur gestart met drie grote touringcars met ruim 100 deelnemers, afkomstig uit verschillende afdelingen van het bedrijf. Na een vlotte reis naar den Haag werden we ontvangen in de cantine van het G.E.B. en verwelkomd door de heer Ir. J. A. M. Hermans, die tevens een duidelijke uiteenzetting gaf van de gang van zaken bij een electriciteitsbedrijf, nl. van brandstof (steenkool) tot electriciteit. Daarna werd er thee geserveerd, waarna de heer Zwetsloot een historisch beeld gaf van de groei van het G.E.B. vanaf de oprichting tot heden, nu de tweede uitbreiding tot stand komt. Lees verder Het G.E.B.- Gebouw te Den Haag (1956)