Categoriearchief: Boorponton

Boren in het Meer


Behalve boringen naar olie in het land, verricht de Shell ook boringen in het meer van Maracaibo, waar men op ongeveer 25 km af­stand van de oever goede petroleum heeft aangetrof­fen.

Hoewel uit zichzelf be­schouwd het boren van een put in het Meer op het­zelfde neerkomt als het boren van een put in het land, zijn er vele complica­ties, welke optreden wan­neer men onder water boort. Een draagconstructie van de toren dient in het Meer te worden neergela­ten. De overige delen van de bij een boring gebruikte uitrusting ( motoren, bordes­sen voor de buizen, spoe­lingbak, enz.) worden ver­voerd met de boorschuit, die naast de toren wordt verankerd. De benodigde materialen worden vervoerd met schuiten, die ten anker gaan in de nabijheid van de boorschuit. De arbeiders begeven zich per sloep naar het werk, terwijl men in de laatste tijd bij wijze van proef toezichthoudend personeel heeft ver­voerd met hefschroefvliegtuigen. Lees verder Boren in het Meer

Humber en Poolzee met boorponton teruggekeerd.


VLAARDINGEN — De nog jonge kapiteins van de sleepboten „Humber” en „Poolzee”, Jan Slotboom en Evert van Roon, en de leden van de bemanning van deze slepers van L. Smit’s & Co’s Internationale Sleepdienst toeven opnieuw thuis. Zij namen vorige week afscheid voor een onbekende, maar in elk geval, lange tijd vermoedden zij: in werkelijkheid betekende het een afscheid voor slechts enkele dagen, althans voorlopig. Lees verder Humber en Poolzee met boorponton teruggekeerd.