Categoriearchief: Proefvaarten

Officiële proeftocht m.s. “Van Linschoten”


Op de technische proeftocht van een schip volgt meestal oog een officiële proeftocht. Aan de officiële proeftocht van het m.s. Van Linschoten werd o.m. deelgenomen door drie leerlingen van de Bedrijfsschool. als beloning voor de door hen geleverde prestatie bij de opstellenwedstrijd. Deze drie jongelui, te weten D. Kroos, B. Rasenberg en P. de Jong, hebben gezamenlijk hun visie op dit gebeuren gegeven. Hun verslag volgt hieronder. Op donderdag 13 maart jl. had de proefvaart van de “Van Linschoten” plaats. Het zou een kort reisje worden van een uur of vijf. We waren net aan boord of drie korte stoten weerklonken en er werd een rood-witte vlag gehesen ten teken, dat de loods aan boord was. Er waren verschillende genodigden aan boord; ook wij behoorden tot die genodigden. Het weer viel bijzonder mee voor de tijd van het jaar. Lees verder Officiële proeftocht m.s. “Van Linschoten”

Technische proefvaart m.s. “Van Linschoten”


Wie denken mocht, dat een proefvaart met een nieuw schip alleen maar “een beetje heen en weer varen” is om te kijken of alles klopt. zal wel van de dwalingen zijns weegs terugkomen als hij het programma van zo’n proefvaart ziet. Daarop is nl. alles, wat tijdens de vaart gebeuren moet, van uur tot uur aangegeven. Zo was het ook met de technische proefvaart van het m.s. “Van Linschoten”.
Op het programma voor de tocht komen veel voor de leek onbegrijpelijke termen voor, zoals bijv. inspuitdrukken en rookgasmonsters en torsie­trillingen. Het enige, dat wij konden begrijpen, was op de eerste dag: 12.30 uur Lunch. Verder schijnt er aan boord niet meer gegeten te zijn, want op het programma van de volgende dagen vinden we niets meer over ontbijt, lunch of diner vermeld. Dat kan natuurlijk wel kloppen, want we hoorden, dat er veel zeezieken zijn geweest. Voor degenen, die nog tot eten in staat waren, stond op het programma voor de tweede dag nog vermeld: 7.30 uur: Hulpvoeding via Kennedy-meter. Dat is dan ten minste nog iets! Lees verder Technische proefvaart m.s. “Van Linschoten”

Proefvaart Tweede Suez-Zuiger (Co. 337)


De 17de december 1957 was het zover, dat de tweede Suez-zuiger (C.O. 337) met de bijbehorende pijpleiding (C.O. 338) zouden worden beproefd. Enige dagen tevoren was bij de Werf Gusto, die de zuiger bouwde, de zandpomp reeds beproefd en ook de 48-urenproef van de machine-instal­latie was reeds achter de rug.
Vroeg in de morgen van de 17de december werd de zuiger door een sleepboot van Schiedam weggesleept naar het Hollands Diep, waar de beproeving zou plaats vinden. Daar arriveerden ook de drijvende pijpleiding en een walponton, die door L. Smit & Zoon zijn gemaakt. Zuiger, pijpleiding en walponton werden aan elkaar gekoppeld en toen was het zover, dat met het zuigen kon worden begonnen. Er was alleen geen landleiding, zodat alles, wat werd opgezogen, een eind verder weer in het Hollands Diep terecht kwam. Lees verder Proefvaart Tweede Suez-Zuiger (Co. 337)

Technische Proefvaart “Straat Torres” (1956)


Twintig september 1956: de dag, waarop ik voor het eerst eens mee zou gaan met een echt groot zeeschip op de echte grote zee. Jonge, wat een belevenis. Al dagen van te voren had ik een schietgebedje opgezon­den voor een beetje hebbelijk weer, want ik had al meermalen gehoord van die grote golven en brrr, dat is niks voor mij. Maar de weergoden waren ons welgezind. Zonovergoten brak de bewuste dag aan en het begon al zo royaal. Een grote touringcar, die z’n beste dagen al achter de rug had, maar ons toch meerdere plaatsen per persoon bood, bracht ons naar de Lloydkade te Rotterdam, waar we ons aan boord moesten begeven. Lees verder Technische Proefvaart “Straat Torres” (1956)

“Proeftocht Sandon 4” Co. 312


Deze driedaagse proeftocht was bedoeld om aan te tonen, dat het vaar­tuig de contractuele snelheid behaalde en tevens om de werking van de machine-installatie gedurende zes uur varen op de zee te controleren. Hiertoe waren aan boord de commissie van overname benevens de experts van Lloyd’s. Op tijd, d.w.z. om 8 uur, waren de bovengenoemde heren zomede de kapitein met stuurlieden en machinisten van de firma Wijsmuller en de staf met beproevingspersoneel van Gusto aan boord. Niet echter de voor­naamste persoon, de loods, die na informatie niet voor 1O uur aan boord bleek te kunnen zijn, een gevolg van de drukke scheepvaart op de Nieuwe Waterweg, waardoor er een tekort aan loodsen was. Lees verder “Proeftocht Sandon 4” Co. 312

De proeftocht van het m.s. “Yaracuy”


Het 3127 b.r.t. (5100 ton d.w.) metende motorschip “Yaracuy”, gebouwd bij de Werf Gusto voor de Venezolaanse Staatsrederij, de C.A. Vene­zolana de Navegación te Caracas, heeft op Vrijdag 27 Mei haar technische en op Dinsdag 31 Mei haar officiële proefvaart volbracht en met succes, want alles liep op rolletjes. Ondanks die rolletjes werd het schip toch niet tijdens de officiële proeftocht overgenomen, aangezien de rederij er om interne redenen de voorkeur aan gaf dit een paar dagen later te doen. De rede die de Heer H. Smulders bij de overdracht op zee zou uitspreken, ging dus niet door en dat was een beetje spijtig voor ondergetekende, ook al om interne redenen die voor U, geachte lezer(es), niet van belang zijn. Maar bovenal was het een teleurstelling voor de Mijnheer van de Wereld­omroep, die vergezeld van zijn secretaresse en technisch instrumentarium een exclusief Spaanse opname had willen maken. Aan het eind van de reis bleek er echter, dank zij de medewerking van enige leden van de beman­ning, toch nog wel iets uit de bus te zijn gekomen, zodat korte tijd na dit evenement, ‘s nachts zo tussen 3 en 4 uur tijdens een uitzending van de Wereldomroep voor Zuid-Amerika meerdere malen de namen “Yaracuy” en “I.H.C.-Holland” de ether zullen zijn ingeslingerd. Aardige reclame en niet duur. Lees verder De proeftocht van het m.s. “Yaracuy”