Categoriearchief: Proefvaarten

Snijkop- en Bakkenzuiger “Arlesienne”


Dit voor de Firma Acker­mans en van Haaren bestemde bijzondere baggervaartuig is gereedgekomen en wordt op het ogenblik bij een der I.H.C.-vennoten (Werf Gusto) beproefd.

Co. 213 Arlésienne”

Het is een dieselelektrische snijkopzuiger, welke dient voor het graven van nieuwe kanalen en is in zoverre van een bijzondere constructie, dat zij bestaat uit vier afzonderlijke vaartuigen n.l.: de eigenlijke zuiger­ponton waarin zijn geplaatst de snijkopladder, de zandpomp en de paaltrommel; de pontoncentrale waarin zijn geïnstalleerd drie grote dieseldynamo aggregaten voor de stroomlevering naar de zandpompmotor, snijkopmotor en diverse hulpwerktuigen en verder twee stabiliteitspontons waarvan één aan de zuigerponton en één aan de pontoncentrale is gekoppeld. Lees verder Snijkop- en Bakkenzuiger “Arlesienne”

Proefvaart W.D. Seaway Co.472 (1963)


Om 8 uur aan boord van de W. D. Seaway; 8.45 uur vertrek van de Werf Gusto; 9 uur kopje koffie met 2 belegde broodjes. Intussen varende op de Nieuwe Waterweg. Loods aan boord. Op bevel van de loods sleepboten los en op volle kracht de Nieuwe Waterweg uit. J I uur: buitengaats. Direct zandzuigen en met volle lading proefvaren; achten draaien (van 45°SB naar 45°BB; van 45°BB naar MS enz.). Het achteruit varen beproeven terwijl wij weer aan de koffie zaten.

Op de brug werd mij het koersvaren op kom­pas uitgelegd en ook hoe de diepte van de zee­bodem tot de onderkant van het schip gemeten wordt. Terwijl de zuigbuizen in het water lagen werd me ook uitgelegd wat de diepte hiervan was en ook het aantal graden, dat de eerste buis ten opzichte van de tweede maakte (± 10 tot 15°).

Ondertussen was het tijd geworden om te eten (12 uur). We gingen naar de mess, waar we eerst wat dronken en toen vervolgens soep, aardappelen, snijbonen, witte bonen, gehaktbal en een appel na kregen. Lees verder Proefvaart W.D. Seaway Co.472 (1963)

Proefvaart van de Vikas


De Vikas is een grijper-hopper, gebouwd door I.H.C.-vennoot Werf Gusto te Schiedam, voor rekening van de Bombay Port Trust. De hopper­inhoud bedraagt 800 m3.
De baggerspecie wordt aangevoerd door vier grijper-kranen. De voort­stuwing heeft plaats door twee 7-cyl. 4-tact M.A.N.-dieselmotoren met oplading. Het schip is voorts voorzien van een uitgebreide brandblus- en bergingsinstallatie.

Overzicht von het hopperruim, duidelijk ziet u, dat 4 kranen zorgen voor het vullen van dit ruim.

De beproeving van het schip was vastgesteld op 12, 13 en 14 oktober 1959 en omvatte: voor de eerste dag baggerproeven; voor de tweede dag mijlen varen met geladen schip en duurproeven en voor de derde dag mijlen varen met ongeladen schip.
Op 12 oktober jl. vertrokken we met de Vikas van de Werf naar de Wilhelminahaven te Schiedam voor de baggerproef. Het kostte enige tijd voor het schip op de juiste plaats lag. Toen we zover waren en met de kranen zouden gaan werken, bleek een weerstand in de elektrische apparatuur van de vóórlier te zijn verbrand. Hierdoor kon het schip niet verhaald worden en moest eerst de schade worden hersteld. Om twaalf uur werkte alles echter weer normaal en werd in een recordtijd de hopper gevuld. Lees verder Proefvaart van de Vikas

Proefvaart “Maxwell” (Co. 380)


Maandag, 11 mei 1959, vertrok de “Maxwell” naar Lekkerkerk om daar op dinsdag met de baggerproeven te beginnen. Die dag kwamen daar dan ook de technici van Werf Gusto en van het Belgische Minis­terie voor de Congo aan boord. Al spoedig werd met de baggerproeven een aanvang gemaakt. Deze proeven verliepen tot ieders tevredenheid.

De enige moeilijkheid die zich voordeed was, dat er nog al eens moest worden gezocht naar plekjes, waar voldoende zand aanwezig was om de hopper vol te zuigen. Maar voor het overige ging alles “van een leien dakje”. Lees verder Proefvaart “Maxwell” (Co. 380)

PROEFVAART

MET DE CUTTER-ZUIGER ”LOUIS PERRIER”, C.O. 278

Het vertrek van de Werf Gusto is op maandag, 18 April 1955, vastgesteld. Om omstreeks vier uur lopen met doordringend kabaal vele wekkers af. Zoete dromen worden afgebroken. Het grote spel, waarop velen maanden op hebben gewacht en waarvan sommigen zich misschien afgevraagd hebben, waarom het allemaal zo lang moest duren, gaat beginnen. Het blijkt buiten te misten. Met een taxi naar de Werf, waar langzamerhand alle tochtgenoten binnendruppelen. Tegen vijf uur komen ook de drie bestelde sleepboten van de „Volharding” langszij. Gelukkig trekt de mist langzaam op en als we om halfzes de rivier opgesleept worden, kondigt zich, tot ieders vreugde, een prachtige dag aan.
 

“DE LOUIS PERRIER”

Met één sleepboot vóór en twee langszij het achterschip gaat het via Maas, Botlek en Dordtse Kil naar het Hollands Diep. Het is, alsof we Hare Majesteit zelf zijn; alle bruggen worden zodra we naderen opengedraaid. Nergens het geringste oponthoud, zodat we uiteindelijk al om een uur of een op de plaats van bestemming aankomen, waar het sleepbedrijf „Eerland” reeds met elf drijvers en een walponton uit Kinderdijk is gearriveerd. Halverwege de Kil is bakenmeester Van Noord van de Rijkswaterstaat met zijn prachtig, op een motorjacht gelijkend schip langszij gekomen. Tijdens de verdere tocht naar het Hollands Diep wordt aan de hand van een grondboringskaart uitgemaakt, waar we precies moeten gaan liggen om kleileem onder de cutter te krijgen. Alles gaat van een leien dakje en tegen veler verwachting in, liggen we om vijf uur gesteld, net als de heer A. Smulders in zijn vliegtuig poolshoogte komt nemen.

In de loop van de middag is gebleken, dat de voedingswater-voorwarmer lek is. Via de mobilofooninstallatie van bakenmeester Van Noord wordt op de Werf een rolpakking besteld. De avond en een gedeelte van de nacht wordt gebruikt om het lek te stoppen. Sommigen maken van de ‘heerlijk’ rustige nacht gebruik om eens uitgebreid van gedachten te wisselen. Na een enigszins onrustige slaap (je moet aan alles wennen, en zeker aan een paar uitlaatketels van Dieselmotoren in de buurt van je kooi) gaan we dinsdagmorgen om acht uur draaien. Eerst voorzichtig aan; ten slotte moet onze baggerbaas, de heer Boogaard, nog gevoel op de zuiger krijgen. Dat duurt echter niet lang en al gauw komt er een prachtige donkere straal uit het einde van de persleiding. Jammer, dat onze Alto-concentraat-meter nog niet werkt.

Weldra blijkt, dat de voorzijlierdraden slechts dan goed op de trommels gewikkeld worden, wanneer ze tijdens het afwikkelen strak gehouden worden. De drievelden-Kramer schakeling van de voorzijliermotoren maakt het mogelijk de vierende lier op „halen” te zetten, zodat deze wordt doorgetrokken. Dit heeft als hoofddoel, het over de grond rollen van de van boven naar beneden snijdende cutter bij werken in harde grond tegen te gaan. De trekkrachten werden nu echter zo groot, dat de ankers thuis gedraaid werden.
Daar er geen remlichtstand op de controllers van de voorzijlier-motoren aanwezig was, werden de ingebouwde platenremmen met de hand gelicht. De draad der afvierende lier werd nu strak gehouden door de kracht, benodigd voor het overwinnen van de inwendige wrijving van de lier. Dit had het gewenste resultaat en we hebben wat dit betreft geen moeilijkheden meer ondervonden. Naderhand is een remlichtstand op de controllers aangebracht.
Wat het thuisdraaien van de ankers betreft, hier zullen we in het Suezkanaal geen last van hebben, want daar wordt op zijdraden gewerkt.

‘s Middags komt er een aantal genodigden aan boord. Natuurlijk zijn er enige woorden over de zuiger gevallen en iedereen wil nu het resultaat zien, terwijl ook de exceptionele afmetingen en vermogen een aantrekkingskracht vormen. Plotseling wordt de zandpomp gestopt. Er blijkt een kogellager uit de smeerolie-set van het zandpompasblok uitgelopen te zijn. Baas v. d. Neut vertoont zijn kunsten op de draaibank, die we gelukkig aan boord hebben en tovert uit een stuk brons een passende vervangingsring. Jammer, vooral voor de bezoekers, dat het na de montage zo laat geworden is, dat van draaien niets meer kan komen. Als woensdagmorgen om een uur of tien de vertegenwoordigers van de Suez-Kanaal Maatschappij, benevens een groot aantal genodigden arriveren, draaien we al een paar uur. De heer Boogaard heeft van deze uren gebruik gemaakt om een flinke bres voor de cutter te vormen, zodat er bij de aankomst van de bezoekers een dikke zwarte straal uit de perspijp komt. Dat maakt altijd een goede indruk!

Weldra is het zwart van de mensen op de brug, die links en rechts vragen afvuren. Ergens in een hoek worden een paar versterkers afgeregeld door de heren van Alto. Helaas legt na een uur de geleende omvormer het loodje, zodat van een nauwkeurige afstelling der Alto-installatie niets kan komen. Deze installatie bestaat uit twee delen, n.l. een Altoflux, zijnde een meter met toebehoren, die de snelheid van het mengsel in de persleiding aangeeft en een Altocon, aangevende de concentratie van het zand in het mengsel. Ook kan men het aantal m3 grond aflezen, dat door de zuiger gepompt is. Met een helikopter vliegt een cameraman van de IHC boven de zuiger rond, want ook van dit bijzondere werktuig wordt een reclamefilm gemaakt.

Om een uur komt er een Directieboot met belangstellenden van de Rijkswaterstaat langszij. Vrijwel iedereen is geïmponeerd door de afmetingen en het zandpompvermogen (3300 apk) van de „Louis Perrier”, terwijl, voor velen de paalwagen een onbekende grootheid blijkt te zijn. Langzamerhand druipen de bezoekers weer af: om een uur of vijf stoppen we met zuigen en treffen zoveel mogelijk voorbereidingen voor het vertrek, dat op donderdag is bepaald.
Donderdagmorgen komt bakenmeester Van Noord ons nog even de hand schudden. We hopen, dat het niet de laatste keer zal zijn, want wij hebben van hem buitengewoon veel medewerking ondervonden gedurende deze dagen. Na een sleepreis in omgekeerde richting te hebben volbracht, arriveren wij om precies zeven uur aan de Werf in Schiedam, voldaan over de goede resultaten van de vorige dag.

E. A. S. (Gusto).


bron: Rijkswaterstaat
foto’s: Rijkswaterstaat | Werf Gusto
Ingezonden door B. Berkhout

Stichting Erfgoed Werf Gusto (2017)

Proefvaart Petrel 1976

De Proefvaart van het dynamic positioned (d.p.) boorschip Petrel vond plaats van 4 t/m 19 februari 1976. De proeven hebben aangetoond, dat het schip aan de verwachtingen zal voldoen. De weersomstandigheden waren tijdens de eerste dagen zodanig slecht dat nagenoeg alle opvarenden met zeeziekte hadden te kampen.

Wij schrijven “nagenoeg alle opvarenden”, hetgeen wij baseren op de verhalen van een aantal onzer ‘helden’ van wie elk voor zich ons met de hand op het hart verzekerde dat hij de enige was geweest, die geen last had van zeeziekte! Lees verder Proefvaart Petrel 1976