Alle berichten van Dirk Allewelt

Ik ben niet alleen lid van de History Group GustoMSC, maar ben ook voorzitter door de door mij opgerichte Stichting Erfgoed Werf Gusto in 2017.

Overdracht CO. 860 “Pélican” juni 1972


Het boorschip “Pélican” gebouwd op de werf Gusto te Schiedam, is  gisteravond in de IJsselhaven officieel overgedragen aan de eigenaar, de Franse maatschappij “Somaser”. Bij de overdracht was de Franse Consul in Nederland aanwezig de heer J. Blanchard.

De “Pélican”, het modernste boorschip ter wereld, vaart dinsdag uit en gaat proefboringen verrichten op de Noordzee een 200 kilometer uit de kust van de Shetlandeilanden. De boringen worden verricht in opdracht van de Total. Het is de eerste keer in Europa dat een dergelijk schip is gebouwd. In Japan is wel een schip gebouwd, maar dit moest tijdens de boringen nog zijn ankers uitgooien: De “Pélican” hoeft dit niet meer te doen, want door middel van een aantal schroeven en computers wordt dit schip midden op zee tijdens boringen in evenwicht gehouden.

Het boorschip, ongeveer 150 meter lang, heeft 80 miljoen gulden gekost. Ter vergelijking: een gewoon vrachtschip kost 5 miljoen gulden. De hoogte van het schip is 62  meter. De voortstuwing gebeurt door twee verstelbare schroeven. Lees verder Overdracht CO. 860 “Pélican” juni 1972

Sjoerd Boomsma over Elsschot’s ‘De Brief’.


Willem Elsschot – pseudoniem van Alfons de Ridder  schreef in 1934 het gedicht ‘Brief’ dat gebaseerd is op zijn ervaringen bij de werf Gusto, Firma A.F. Smulders te Schiedam waar Elsschot van eind 1907 tot in 1911 gewerkt heeft als hoofd-correspondent. Het is een fel gedicht over ‘een niet met name genoemde persoon’. De laatste regel van het gedicht geeft aan met De Beurs en Delftse Poort dat we het in Rotterdam moeten situeren. Nu weten Elsschotkenners allemaal dat het gaat over de voormalig directeur A.F. Smulders van de werf Gusto. Maar is dat zo? Er zijn genoeg gegevens die tot twijfel leiden. In ieder geval zal in dit artikel blijken dat er ten aanzien van de relatie tussen A.F. Smulders en Elsschot de nodige fouten zijn gemaakt. Lees verder Sjoerd Boomsma over Elsschot’s ‘De Brief’.

Reparatie sluisdeuren Maasbracht (Bnr. 850 1943)


In juni 1942 had het kolenschip ‘Rheinlust’ één van de sluisdeuren aan de noordkant van het sluizencomplex uit haar scharnieren geramd. Hierdoor was alle water tussen de sluis van Maasbracht en de (voormalige) sluis van Roosteren in één keer weggelopen en was de sluis zwaarbeschadigd geraakt. Hoewel het niet om een bewuste sabotage-actie ging, zou de sluis gedurende de rest van de oorlog niet meer op haar volle capaciteit functioneren. Lees verder Reparatie sluisdeuren Maasbracht (Bnr. 850 1943)

Tweeling tewaterlating bij Werf Gusto


Dinsdag (26 juni 1962) zijn bij de Werf Gusto twee schepen te water gelaten, één van de werf in Schiedam en een van de werf in Slikkerveer, doekt beide gebouwd in opdracht van Dammers & Van der Heide’s Scheepvaart & Handelsbedrijf in Rotterdam, hetzij voor het eigen bedrijf dan wel voor een der relaties, gelijk het geval is geweest met tien voorafgaande schepen; het laatste van de twee bovengenoemde te water gelaten schepen is dan ook het twaalfde dat sedert 1945 door Dammers & Van der Heide bij de werf is besteld. De eerste van de twee tewaterlatingen was die van het koelschip,, Risa Paula” waarvan de naamgeving geschiedde door mevrouw R. Mirkin uit New York en dat bestemd is voor “De Humber” Handelsmaatschappij in Amsterdam; het tweede, het ms „Inca”, werd in Slikkerveer gedoopt, te water gelaten door mevrouw W. C. Dammers-Van Leeuwen en is bestemd voor de rederij Dammers & Van der Beide. Lees verder Tweeling tewaterlating bij Werf Gusto

Fotoboek hermontage Dordtse laadbruggen 1948


In 1942 – ’43 werden de vier laadbruggen van het Dordtse Zeehavenbedrijf door de Duitse bezetting in beslag genomen, gedemonteerd, vervoerd naar hamburg en aldaar aan de Diestelquai weer opgesteld, evenals een gedeelte der Rotterdamse haveninstallaties. Einde 1944 werden bij een bomaanval twee der laadbruggen vernield, waarna de resten werden verschroot. Na de Duitse capitulatie werden de laadbruggen, evenals alle andere door de Duitsers geroofde goederen, via het “Commissariaat Generaal voor Recuperatie” (C.G.R.), “geclaimd” bij de Engelse bezettingsautoriteiten in Duitsland. De erkenning als Nederlands bezit volgde in juli 1946, met directe vrijgave van de vernielde laadbruggen, terwijl de beide andere werden vrijgegeven in april 1947. Lees verder Fotoboek hermontage Dordtse laadbruggen 1948

Bijdrage Gusto aan E 55 (Energiehal R’dam)


Van 18 Mei tot 3 September 1955 zal in Rotterdam, een van de steden, die door het oorlogsgeweld het zwaarst getroffen werden, een nationale manifestatie van Nederlands energie worden gehouden, genaamd E 55. Geen tentoonstelling in de gewone zin van het woord, maar een manifesta­tie van de ENERGIE, die gedurende de afgelopen tien jaren in Nederland is ontplooid. De E 55 beoogt aan het Nederlandse volk en aan het buitenland te laten zien, wat er in de laatste jaren in ons land tot stand is gebracht, met als achtergrond de moderne wetenschap en het wetenschappelijk onderzoek. Lees verder Bijdrage Gusto aan E 55 (Energiehal R’dam)

Tewaterlating van de “Drunen”


De “Drunen” is de derde mijnenveger, die bij de Werf Gusto te water is gelaten. De stapelloop vond op 24 Maart j.l. plaats in tegenwoordigheid van tal van autoriteiten, van welke we noemen: de Schout bij Nacht W. ]. Kruijs, Commandeur A. M. Valkenburg, Ir. R. F. Scheltema de Heer, Kapitein t.z. P. A. Riedel, Capt. J. C. Shaw. Capt. H. P. Webs(er, De “Drunen” is de derde mijnenveger, die bij de Werf Gusto te water is gelaten. De stapelloop vond op 24 Maart j.l. plaats in tegenwoordigheid A. D. C. Snels, Burgemeester van Drunen en Mr. J. W. Peek, Burgemees­ter van Schiedam. Lees verder Tewaterlating van de “Drunen”