Alle berichten van Stichting Erfgoed Werf Gusto

Op Vijf Poten Naar Dakar* (16)


De koers is nu weer zuidelijk

AAN BOORD ZWARTE ZEE, 41° 45′ NOORD, 14° 40′ WEST, DINSDAGMIDDAG

Een sleepreis van 2600 mijl.

Honderd mijl — en zelfs nog iets meer — zijn wij sinds gisterochtend vroeg teruggedreven. Honderd levendige mijlen over een oceaan, die door de orkaan van gisteren is herschapen in een onstuimige watermassa. Het fanatieke geweld is weliswaar iets afgenomen, maar er blijft nog steeds een meer dan pittige bries staan, die met kracht acht tot negen uit het westen Waait. De Ile de France jakkert voor de zee uit in oostelijke richting voort. De Zwarte Zee zwoegt voort, ieder uur drie mijl. Lees verder Op Vijf Poten Naar Dakar* (16)

Op Vijf Poten Naar Dakar* (15)


Orkaan dringt ons in het defensief

AAN BOORD ZWARTE ZEE.

Een sleepreis van 2600 mijl.

Maandagmiddag. — De duivels van de Atlantische oceaan hebben ons te grazen. Zij hebben uit een schijnbaar onschuldig lagedrukgebiedje een volwassen orkaan te voorschijn getoverd, die nu met een verbijsterende kracht over ons heen dondert. Het geweld davert uit het zuidwesten op ons aan. De Zwarte Zee en de Ile de France worden met een viermijlsvaart naar het noordoosten gestuwd en wij zijn dus andermaal op de terugweg. De zee ziet er angstaanjagender uit dan ooit en onheilspellende wolkenluchten jagen er laag overheen.

De oceaan heeft nu alles weg van een winters hooggebergte, dat doorlopend in onstuimige beweging is. Huizenhoge flauw glooiende ruggen zee voorbij: de verraderlijk trillende kammen bedekt met dikke lagen bruisend schuim, die als gletsjer, uitvloeien in de honderden meters brede dalen van leizwart en dofglanzend water. Lees verder Op Vijf Poten Naar Dakar* (15)

OP Vijf Poten Naar Dakar* (14)


De „run” is tevreden

A/B ZWARTE ZEE, 40° 46′ NOORD, 16° 23′ WEST, ZONDAGMIDDAG

Een sleepreis van 2600 mijl.

“Als je een slak naar Dakar stuurt, komt hij er.” Het was weer een van die typische, rake opmerkingen van kapitein Poot, toen zaterdagochtend bleek dat zee en wind ons binnen 24 uur een kleine zeventig mijl hadden teruggedreven. Zo waren wij sinds donderdag nauwelijks gevorderd. Als belangrijk winstpunt stond daar echter tegenover, dat de sleepverbinding met de Ile de France nog steeds in tact was hoewel de potige zuidwester urenlang met kracht tien over ons heen was gejaagd. Woeste waterbergen — hoogstens een toeristische attractie — ijlden onder schip en sleep naar de vuile kim. Lees verder OP Vijf Poten Naar Dakar* (14)

Op Vijf Poten Naar Dakar* (12)


KOK ROTTEVEEL BLIJFT LACHEN

A/B ZWARTE ZEE, 41° 40′ NOORD. 16° 15′ WEST, DONDERDAGMORGEN

Een sleepreis van 2600 mijl

Aad Rotteveel is vandaag weer eens een geplaagd man. Een onweersfront dat ons kort voor middernacht passeerde, veroorzaakte zoveel wind en een dermate hoge deining, dat wij ons uiterst behoedzaam moeten voortbewegen over de dekken.

 

 

Dertig magen vullen is geen kleinigheid
De arbeid in een kombuis betekent onder dergelijke omstandigheden gekkenwerk. Maar het dient te geschieden, aangezien dertig hongerige magen, verdeeld over twee messrooms, rond het middaguur gevuld moeten worden. Daarom zet onze 22-jarige Schiedamse kok de stormlatten maar weer om het indrukwekkende elektrische fornuis en begint op een nog tamelijk pril uur te kokkerellen. Lees verder Op Vijf Poten Naar Dakar* (12)

Op Vijf Poten Naar Dakar* (10)


Madeira is nog ver, maar…

De tros is nog heel en we zijn niet één keer teruggewaaid

A/B ZWARTE ZEE, 43° 53′ NOORD. 16° 27′ WEST.
DINSDAGMIDDAG.

Een sleepreis van 2600 mijl.

We hebben er twaalf dagen voor nodig gehad, maar de eerste duizend mijl zitten er op. De eerste duizend van in totaal bijna drieduizend woelige mijlen. De Zwarte Zee heeft ze, in haar voortgang zeer energiek belemmerd door het brok weerstand dat Ile de France wordt genoemd, afgelegd met de snelheid van de haastige voetganger: bijna vier mijl ofwel zeven kilometer per uur. Lees verder Op Vijf Poten Naar Dakar* (10)

Op Vijf Poten Naar Dakar* (8)


Cor Sas heeft niets van een leeuwentemmer

AAN BOORD ZWARTE ZEE, 46° 00′ NOORD, 15° 50′ WEST, ZONDAGMIDDAG.

Een sleepreis van 2600 mijl.

Cor Sas heeft het bij Smit voortreffelijk gedaan. Op zijn negentiende kwam hij als derde bij de vloot, twee jaar nadien voer hij als tweede en op zijn 25ste — volgens de wet de minimumleeftijd — werd hij hoofdmachinist op de Maas. Nu, acht jaar later, maakt Cor Sas zijn eerste reis als hoofdmeester op de Zwarte Zee, het pronkstuk van L. Smit & Co’s Internationale Sleepdienst. Lees verder Op Vijf Poten Naar Dakar* (8)

Proefvaart van de Vikas


De Vikas is een grijper-hopper, gebouwd door I.H.C.-vennoot Werf Gusto te Schiedam, voor rekening van de Bombay Port Trust. De hopper­inhoud bedraagt 800 m3.
De baggerspecie wordt aangevoerd door vier grijper-kranen. De voort­stuwing heeft plaats door twee 7-cyl. 4-tact M.A.N.-dieselmotoren met oplading. Het schip is voorts voorzien van een uitgebreide brandblus- en bergingsinstallatie.

Overzicht von het hopperruim, duidelijk ziet u, dat 4 kranen zorgen voor het vullen van dit ruim.

De beproeving van het schip was vastgesteld op 12, 13 en 14 oktober 1959 en omvatte: voor de eerste dag baggerproeven; voor de tweede dag mijlen varen met geladen schip en duurproeven en voor de derde dag mijlen varen met ongeladen schip.
Op 12 oktober jl. vertrokken we met de Vikas van de Werf naar de Wilhelminahaven te Schiedam voor de baggerproef. Het kostte enige tijd voor het schip op de juiste plaats lag. Toen we zover waren en met de kranen zouden gaan werken, bleek een weerstand in de elektrische apparatuur van de vóórlier te zijn verbrand. Hierdoor kon het schip niet verhaald worden en moest eerst de schade worden hersteld. Om twaalf uur werkte alles echter weer normaal en werd in een recordtijd de hopper gevuld. Lees verder Proefvaart van de Vikas

EEN Byzondere OPDRACHT

Artist Impression: P.J. Mulders (voorzitter Gusto Schildersclub “Beati”)


Er is reeds veel gesproken over het “boor-eiland”, dat we moeten maken en daarom willen we er hier iets meer van vertellen. Het was in april van het vorige jaar, dat we, na een lange studie en veel reken- en teken­werk op onze Projecten-afdeling, door de B.P.M. vereerd werden met een principiële opdracht voor de bouw van een boor-eiland. Lees verder EEN Byzondere OPDRACHT

Stedelijk Museum Schiedam


Binnenkort starten de voorbereidingen voor een foto-expositie in het Stedelijk Museum Schiedam, welke geprogrammeerd staat voor begin februari 2018. De foto-expositie zal een deel van van het oeuvre van de fotograaf Cas Oorthuys tonen. Deze fotograaf werd rond het eeuwfeest van Werf Gusto (1962) uitgenodigd een fotoreportage te maken, waarvan een deel gepubliceerd zou worden in het jubileumboek ‘DE SOM DER DELEN’.

Het jubileumboek ‘De Som Der Delen’

De heer Oorthuys heeft daartoe honderden foto’s gemaakt, niet alleen van de bouwobjecten, maar ook van de mens, die de objecten bouwt. Een klein aantal van deze foto’s is slechts in het boek gepubliceerd. De rest van de honderden foto’s (en negatieven), die niet gepubliceerd zijn in het boek, zijn gelukkig wel bewaard gebleven en liggen in het depot van het Fotomuseum in Rotterdam. De directie en directe medewerkers van het Stedelijk Museum Schiedam zijn erin geslaagd om goede afspraken te maken met het Fotomuseum te Rotterdam. Over de exacte datum in februari en over de inrichting van de expositie houden we u via deze nieuwsbrief met regelmaat op de hoogte.

Op diverse internetsites, zoals bijvoorbeeld de Slegte, Amazon en Boekwinkeltjes, is het boek nog te koop voor een soms redelijke prijs.


Stichting Erfgoed Werf Gusto (2017)