Alle berichten van St. Erfgoed Werf Gusto

Een reis om de oude Wereldzee (1)


Het is al meer dan een jaar (1953) geleden, dat de heer A. Smulders (Werf­ Gusto) met een vriend, de heer T. Groen, per sportvliegtuig een reis rond de Middellandse Zee maakte. Een zakenreis met een zeer sportieve inslag. De heer Groen heeft destijds het dagboek van deze reis en een serie artikelen in het Algemeen Dagblad gepubliceerd. Het geheel is een vermakelijk verhaal geworden en met toestemming van de schrijver nemen wij enkele gedeelten van dit dagboek hier over.

De reis begon op 3 October 1953 op het Vliegveld Ypenburg en eindigde op dezelfde plaats op 9 November 1953. Châlons sur Saone was het doel van de eerste dag, maar het werd niet gehaald. De dag besloot met een landing te Auxerre. Lees verder Een reis om de oude Wereldzee (1)

De proeftocht van het m.s. “Yaracuy”


Het 3127 b.r.t. (5100 ton d.w.) metende motorschip “Yaracuy”, gebouwd bij de Werf Gusto voor de Venezolaanse Staatsrederij, de C.A. Vene­zolana de Navegación te Caracas, heeft op Vrijdag 27 Mei haar technische en op Dinsdag 31 Mei haar officiële proefvaart volbracht en met succes, want alles liep op rolletjes. Ondanks die rolletjes werd het schip toch niet tijdens de officiële proeftocht overgenomen, aangezien de rederij er om interne redenen de voorkeur aan gaf dit een paar dagen later te doen. De rede die de Heer H. Smulders bij de overdracht op zee zou uitspreken, ging dus niet door en dat was een beetje spijtig voor ondergetekende, ook al om interne redenen die voor U, geachte lezer(es), niet van belang zijn. Maar bovenal was het een teleurstelling voor de Mijnheer van de Wereld­omroep, die vergezeld van zijn secretaresse en technisch instrumentarium een exclusief Spaanse opname had willen maken. Aan het eind van de reis bleek er echter, dank zij de medewerking van enige leden van de beman­ning, toch nog wel iets uit de bus te zijn gekomen, zodat korte tijd na dit evenement, ‘s nachts zo tussen 3 en 4 uur tijdens een uitzending van de Wereldomroep voor Zuid-Amerika meerdere malen de namen “Yaracuy” en “I.H.C.-Holland” de ether zullen zijn ingeslingerd. Aardige reclame en niet duur. Lees verder De proeftocht van het m.s. “Yaracuy”

Scheepsramp in het Kanaal


Blijkens een telegram uit Parijs aan de’ Daily Chronicle” wordt de Fransche baggermolen „La Normandie”, met een Nederlandsche bemanning van 15 koppen, als met man en muis vergaan beschouwd, vermoedelijk in den storm van 3 op 4 October in het Kanaal.

Sinds 3 October, toen het vaartuig Ouhuistrehan met bestemming naar Havre verliet, is niets meer van den baggermolen en de opvarenden vernomen. De nasporingen hebben tot dusver geen resultaat opgeleverd.

Omtrent het ongeluk van de „La Normandie” wordt nader aan de Tel. gemeld: De “La Normandie” werd door een sleepboot „La Reine des Plots” in de flank gevaren en maakte sterk water. De boot begon spoedig te zinken en de opvarenden trachtten zich in de , booten te redden. Ook de andere boot kreeg ernstige averij en kon geen hulp bieden, doch slaagde er nog in Henfleur te bereiken. Lees verder Scheepsramp in het Kanaal

Proefvaart ‘Louis Perrier’ Co. 278 1955


De ‘Louis Perrier’ tijdens de proefvaart

Het vertrek van de Werf Gusto was op maandag, 18 april 1955, vastgesteld. Om omstreeks vier uur lopen met doordringend kabaal vele wekkers af. Zoete dromen worden afgebroken. Het grote spel, waarop velen maanden hebben gewacht en waarvan sommigen zich misschien afgevraagd hebben, waarom het allemaal zo lang moest duren, gaat beginnen.
Het blijkt buiten te misten. Met een taxi naar de Werf, waar langzamer­hand alle tochtgenoten binnendruppelen. Tegen vijf uur komen ook de drie bestelde sleepboten van de “Volharding” langszij. Gelukkig trekt de mist langzaam op en als we om halfzes de rivier opgesleept worden, kon­digt zich, tot ieders vreugde, een prachtige dag aan.
Met één sleepboot vóór en twee langszij het achterschip gaat het via Maas Botlek en Dordtse Kil naar het Hollands Diep. Het is, alsof we Hare Majesteit zelf zijn; alle bruggen worden zodra we naderen opengedraaid. Nergens het geringste oponthoud, zodat we uiteindelijk al om een uur of een op de plaats van bestemming aankomen, waar het sleepbedrijf “Eerland” reeds met elf drijvers en een walponton uit Kinderdijk is gearriveerd. Lees verder Proefvaart ‘Louis Perrier’ Co. 278 1955

Baggergrijperkraan ‘UHARTIA’


In het verleden heeft de I.H.C. Holland verscheidene, moderne bagger­grijperkranen voor Franse cliënten gebouwd. Onze foto geeft één daarvan weer; het is de “Uhartia” (CO 57) aan het werk in de haven van Marseille.

Dit is een stoomgedreven draaikraan op een ponton. De giek is verstelbaar en het hijsvermogen is twintig ton met en veertig ton zonder grijper. In dit laatste gevai werkte de kraan uiteraard niet ais bagger- doch gewoon als hijswerktuig, bijvoorbeeld voor het zetten van betonblokken. Lees verder Baggergrijperkraan ‘UHARTIA’

Co. 274 ‘Yaracuy’ 1955 (Bnr. 51)


Toen wij ons zaterdag op weg begaven voor de stapelloop van het ms. Yaracuy was het een trieste droefgeestige middag, die ons het gevoel gaf, dat wij zelf te water werden gelaten. Bij aankomst op de werven van de N.V. Gusto v.h. fa A. F. Smulders klaarde het weer echter op en het was tenminste droog, toen wij ons bij de vele kijkers voegden, die zich rondom het slanke vaartuig verdrongen. Een nieuw schip op de helling Is altijd een imposant gericht. De Yaracuy heeft een lengte van 116.65 m. en een breedte van bijna 16 meter. De mannen aan dek keken van ca. tien meter hoogte op ons neer. Het is een schip van 4500 ton dw. met 305.000 kubieke voet laadruimte en 15.090 kubieke voet koelruimte. Het vaartuig wordt voortbewogen door twee Nordberg-motoren van 2100 pk. Er zijn een complete Installatie voor air-conditioning en allerlei moderne navigatiemiddelen aan boord, zoals radar, echopeilapparaat, gyrokompas, draadloze telegrafie en telefonie, koers-detector etc. Behalve de bemanning kunnen twaalf passagiers aan boord accommodatie vinden. Lees verder Co. 274 ‘Yaracuy’ 1955 (Bnr. 51)

Baggermolen te water gelaten


Gisteren is op de werf te Slikkerveer van de N.V. Werf Gusto te Schiedam de dieselelektrische cutter-bakkenzuiger “Arlésienne” te water gelaten. Met de tewaterlating van deze zuiger is weer een baggerwerktuig aan de lange reeks op deze werf gebouwde baggerwerktuigen toegevoegd. Opdrachtgeefster is de „Société de Dragage, Dérochage et Transport” te Parijs, dochtermaatschappij van de S. A. Entreprises Ackermans & Van Haaren te Antwerpen. Lees verder Baggermolen te water gelaten