Alle berichten van St. Erfgoed Werf Gusto

Boren in het Meer


Behalve boringen naar olie in het land, verricht de Shell ook boringen in het meer van Maracaibo, waar men op ongeveer 25 km af­stand van de oever goede petroleum heeft aangetrof­fen.

Hoewel uit zichzelf be­schouwd het boren van een put in het Meer op het­zelfde neerkomt als het boren van een put in het land, zijn er vele complica­ties, welke optreden wan­neer men onder water boort. Een draagconstructie van de toren dient in het Meer te worden neergela­ten. De overige delen van de bij een boring gebruikte uitrusting ( motoren, bordes­sen voor de buizen, spoe­lingbak, enz.) worden ver­voerd met de boorschuit, die naast de toren wordt verankerd. De benodigde materialen worden vervoerd met schuiten, die ten anker gaan in de nabijheid van de boorschuit. De arbeiders begeven zich per sloep naar het werk, terwijl men in de laatste tijd bij wijze van proef toezichthoudend personeel heeft ver­voerd met hefschroefvliegtuigen. Lees verder Boren in het Meer

Snijkop- en Bakkenzuiger “Arlesienne”


Dit voor de Firma Acker­mans en van Haaren bestemde bijzondere baggervaartuig is gereedgekomen en wordt op het ogenblik bij een der I.H.C.-vennoten (Werf Gusto) beproefd.

Co. 213 Arlésienne”

Het is een dieselelektrische snijkopzuiger, welke dient voor het graven van nieuwe kanalen en is in zoverre van een bijzondere constructie, dat zij bestaat uit vier afzonderlijke vaartuigen n.l.: de eigenlijke zuiger­ponton waarin zijn geplaatst de snijkopladder, de zandpomp en de paaltrommel; de pontoncentrale waarin zijn geïnstalleerd drie grote dieseldynamo aggregaten voor de stroomlevering naar de zandpompmotor, snijkopmotor en diverse hulpwerktuigen en verder twee stabiliteitspontons waarvan één aan de zuigerponton en één aan de pontoncentrale is gekoppeld. Lees verder Snijkop- en Bakkenzuiger “Arlesienne”

De Fabrieksschoorsteen


Diep verankerd in de aarde, mach­tig en massief, hoog oprijzend in het luchtruim naast de Machine­fabriek, stond daar de oude fabrieksschoorsteen. Nog hoger reikte de slanke metalen draad met de platina spits, die met nood­weer de bliksemstralen als ‘t ware uitnodigde daar hun woest spel te beëindigen en hun vernietigende krachten in de schoot van de altijd bereid zijnde aarde te ontlasten. 

Jaar na jaar was de N.V. Wester tevergeefs op hem losgestormd, rukte dan nijdig de dikke rookwolken, die hij verspreidde aan flarden, zodat zij wonderlijke figuren vormden, die met grote snelheid werden voortgedreven in de sombere winterhemel. Als je dan onder aan zijn voet stond en omhoog keek naar die voorbij zwevende wolken, kreeg je het gevoel als toen op die kleine vrachtzoeker, worstelend in de kolkende golf van Biscaje, waarbij je maag feilloos de werking imiteerde van een knarsende lenspomp. Sommige dee!nemers a.an een zekere proefvaart met een der Gustoschep­pingen op een Noordzee die swing-neigingen vertoonde, kennen dat ge­voel wel… Lees verder De Fabrieksschoorsteen

Hopperzuiger Colombo (Co. 195)


De op 26 Februari j.l. op eigen kracht naar Colombo vertrokken diesel­electr. pers-hopperzuiger “Colombo” ook ingericht als cutterzuiger, is gebouwd en uitgerust als een zeewaardig dubbel-schroefmotorschip, door Werf Gusto voor rekening van de firma Ackermans en van Haaren te Antwerpen in samenwerking met de heer van Oostendorp, raadgevend ingenieur te Amsterdam.

Het werktuig kan op de volgende wijze dienst doen.

verankerd liggend schip zuigt door een beweegbare zuigbuis aan SB en perst naar het laadruim of naar een aan BB zijde gemeerde bak. Voor dit zelfde doel kan ook de meegeleverde stijve zuigbuis worden gebruikt.

verankerd liggend schip zuigt uit het laadruim en perst over boord in een aan BB liggende bak of naar de wal.

al varend lost de zuiger zijn lading door middel van bodemkleppen.

het werkt als cutterzuiger door een zuigbuis met ladder in het achterschip. waarbij het schip door een in het voorschip geplaatste pivot­paal, een paalwagen plus een hulppaal, wordt vooruitgebracht en door 2 zijlieren op het achterschip in dwarsrichting geleid. In dit geval kan men persen door een drijvende leiding naar de wal of door de laadbuizen naar het laadruim als onder 1 genoemd.

Lees verder Hopperzuiger Colombo (Co. 195)

Driedaagse excursie Bedrijfsschool Geleen (slot)


De derde dag: opstaan-ontbijt-corvee en dan met de tram naar Schiedam voor een be:zoek aan de Werf Gusto. Ontvangen door de assis­tent-personeelschef, die maar direct begon met koffie (geweldig!); daarna bezoek aan de modellenkamer, waar je niet wist waar je het eerst moest kijken. Bijzonder mooi, al die modellen. ,,Hadden we er maar zo een in Geleen”, was de verzuchting van enkelen.

We bezochten de machinehal en de constructie­werkplaats, om vervolgens naar het leslokaal van de bedrijfsschool te gaan. waar de veilig­heidsinspecteur, de heer Olde Monnikhof, ons over veiligheid vertelde en ons enkele leerzame films liet zien over “Ontstaan en goed gebruik van gereedschappen”. Lees verder Driedaagse excursie Bedrijfsschool Geleen (slot)

Driedaagse Excursie Bedrijfsschool Geleen (2)


Om 7 uur de andere morgen was het opstaan geblazen. Jongens, wat hadden we toen oog een slaap. Maar de leiding kiepte ons er zonder pardon uit. Na het ontbijt eerst corvee, slaap­kamers opruimen en helpen borden wassen en toen op een holletje naar de boot voor een tocht naar de Deltawerken. Deze tocht zullen we nooit vergeten. 

Het was in één woord: geweldig! Een fijne kapitein liet ons in groepjes van vijf telkens op de brug komen, waar hij alles over het schip vertelde en voor ons de radar aanzette en vertelde hoe dat werkte. Ook mochten we in de machine­kamer kijken.
Lees verder Driedaagse Excursie Bedrijfsschool Geleen (2)

Driedaagse excursie Bedrijfsschool Geleen (1)


Met een vieze druilregen vertrokken we onder leiding van de heren Kop en Maessen met 17 jongens van onze bedrijfsschool om 7.47 uur met de trein uit Sittard, richting Rotterdam, voor een 3-daagse excursie. In Eindhoven zat een van onze jongens al direct in de prijzen toen hij bij het overstappen een verkeerde tas meenam, met het gevolg, dat hjj bij het boter­ham eten geen brood had. maar alleen een hele stapel foto’s. Grote hilariteit bij het hele gezel­schap!

Inmiddels was de zon achter de wolken van­daan gekomen, die ons deze drie dagen geluk­kig niet meer verlaten heeft. In Rotterdam aangekomen stonden we al direct in het drukke gewoel van de grote stad. Heel wat anders dan de ., Waerelsjtad” Geleen. Gelukkig, dat de heer Kop hier goed de weg wist, want anders waren we niet ver gekomen.
Onze eerste gang was naar de Diergaarde Blij­dorp met zijn verschillende diersoorten, wat prachtig was om te zien. We probeerden een papegaai te leren fluiten (hjj verstond echter geen Limburgs). Lees verder Driedaagse excursie Bedrijfsschool Geleen (1)

Proefvaart W.D. Seaway Co.472 (1963)


Om 8 uur aan boord van de W. D. Seaway; 8.45 uur vertrek van de Werf Gusto; 9 uur kopje koffie met 2 belegde broodjes. Intussen varende op de Nieuwe Waterweg. Loods aan boord. Op bevel van de loods sleepboten los en op volle kracht de Nieuwe Waterweg uit. J I uur: buitengaats. Direct zandzuigen en met volle lading proefvaren; achten draaien (van 45°SB naar 45°BB; van 45°BB naar MS enz.). Het achteruit varen beproeven terwijl wij weer aan de koffie zaten.

Op de brug werd mij het koersvaren op kom­pas uitgelegd en ook hoe de diepte van de zee­bodem tot de onderkant van het schip gemeten wordt. Terwijl de zuigbuizen in het water lagen werd me ook uitgelegd wat de diepte hiervan was en ook het aantal graden, dat de eerste buis ten opzichte van de tweede maakte (± 10 tot 15°).

Ondertussen was het tijd geworden om te eten (12 uur). We gingen naar de mess, waar we eerst wat dronken en toen vervolgens soep, aardappelen, snijbonen, witte bonen, gehaktbal en een appel na kregen. Lees verder Proefvaart W.D. Seaway Co.472 (1963)

St. Erfgoed Werf Gusto Nieuws (1)


Na veertig* jaar trouwe dienst:

Grootste Gusto kraan verhuist

De heer C.M. Tims op de werf.

Schiedam — De grootste kraan op de scheepswerf Gusto is, na veertig jaar door „GustoKerels” te zijn bediend, met al het andere materiaal verkocht. De 450 ton wegende kraan wordt nu vervoerd naar de firma Patje in het Groningse Waterhuizen. Het demonteren en monteren (in Waterhuizen) gebeurt door de firma Stork-Henze. Deze firma nam de afdeling Watertransporten van de firma Hak in de arm, om het gevaarte veilig naar het noorden des lands te krijgen. De heer C. M. Tims is deze dagen hard bezig met de voorbereidingen van het transport. „Het is een trieste zaak, nietwaar. Zo’n schitterende kraan, gebouwd en gebruikt door al die Schiedammers, haal je zo maar even weg. Er was natuurlijk geen werk meer”. Lees verder St. Erfgoed Werf Gusto Nieuws (1)