Bnr. 498: Schieland (1916)

Gisteren werd Van de Werf „Guste” der Firma. A. F. Smulders, alhier, te water gelaten de stalen romp van het schroef-stoomschip „Schieland”, in aanbouw voor de Scheepvaart en Steenkolen Maatschap-pij te Rotterdam en zusterschip van de „Sint Annaland”, eveneens op de Werf „Gusto” voor genoemde Maatschappij in aanbouw. Tegenwoordig was o.a. de Heer V. R. Los, Directeur van de Scheepvaart en Steenkolen Maatschappij, wiens dochter, me-juffrouw Jane Los, den doop verrichtte, benevens verschillende andere genodigden. Het stoomschip wordt gebouwd onder speciaal toezicht volgens klasse 100 A.I. van Lloyds; het is van het type verhoogd achterdek, korten bak en lange campagne met een draagvermogen van 2850 Tons deadweigt en van de volgende afmetingen: Lengte tusschen loodlijnen 272′ 0″; Breedte op het grootste spant 39′ 10″; Holte in de zijde tot hoofddek 20′ 9″,; Holte in de zijde tot verhoogd dek 25′.

Het schip is voorzien van een triple expansiemachine, met oppervlak condensatie, in staat het vaartuig een snelheid te geven van 10 knopen, terwijl de benoodigde stoom wordt geleverd. door 2 stoom-ketels met een verwarmend oppervlak van 336 M2., werkende onder een stoomdruk van 180 lbs. per vierkante Engelsche duim. Het schip wordt voorts voorzien van een stoomanker- en stuurlier en van de noodige stoomlaadlieren.

bron: Schiedamsche Courant 16/6/1916
foto: Collectie Stichting Erfgoed Werf Gusto /  fotograaf: onbekend

In WO II getroffen door bommen en gezonken (16 dodelijke slachtoffers)
bron: Rotterdam Oorlogshaven – Jac J. Baart


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2018