Bnr. M2: S201 (ex-TM52) (1940)

Het ministerie van defensie heeft een contract afgesloten voor twintig motortorpedoboten, welke ontworpen zijn door Hubert Scott-Paine, De eerste boot zal in Engeland worden gebouwd, meldt de „Crt.”, de volgende in licentie door de N.V. Werf „Gusto” te Schiedam. De motortorpedoboten zullen dienst doen in de Noordzee en in Nederlandsch-Indië. Zij zijn van een geheel nieuw type. De Nederlandsche marine-autoriteiten hebben zeer geslaagde proeven met dit type boot bijgewoond. De nieuwe boot bezit een lengte van ongeveer 23 meter, terwijl de waterverplaatsing 32 ton bedraagt. De bewapening bestaat uit vier torpedobuizen van 45 cm kaliber, twee luchtafweermitrailleurs, welke laatste in mechanisch bewogen koepels zijn opgesteld en dieptebommen. De boot wordt van een nevelapparaat voorzien. Zij wordt voortgedreven door drie Rolls Royce Merlin-motoren. De booten zullen waarschijnlijk worden bemand door twee officieren en zeven onderofficieren en manschappen. De motor-torpedoboot, waarvan het gebruik meer dan dat van een ander oorlogsvaartuig, vraagt eigenschappen van durf, stuurmanskunst en handigheid, kan in handen van jonge, vastberaden en geoefende officieren een gevaarlijk wapen zijn. In een rookgordijn stuiven ze op den vijand af, lanceren haar torpedo’s en voordat men ze onder vuur kan nemen, zijn zij reeds verdwenen. 

bron: Middelburgsche Courant | 1939 | 

Na de Duitse inval in Nederland werden de in aanbouw zijnde torpedo-motorboten TM 52 en TM 53, met bouwnummers M2 en M3, voor de Kriegsmarine afgebouwd volgens origineel ontwerp en op 20 augustus en 17 september 1940 als S 201 en S 202 in dienst gesteld, de S stond hierbij voor Schnellboot. De boten werden naar Duits inzicht bewapend met een 37mm en twee 20mm snelvuurkanonnen waardoor de boten iets aan snelheid inboetten. De boten voldeden niet aan de Duitse eisen, maar vooral het feit dat de boten benzinemotoren hadden, deed de Duitsers beslissen ze van de hand te doen. De Duitsers waren tegen het gebruik van benzinemotoren in verband met het brand- en explosiegevaar. In 1942 werden beide boten verkocht aan de Bulgaarse marine. De Bulgaren namen de boten in dienst als S 3 en S 4. De beide motortorpedoboten werden op 22 oktober 1944 door de Sovjet Unie in beslag genomen en herdoopt in TKA 961 en TKA 962 en op 2 april 1945 teruggegeven aan Bulgarije. In Bulgaarse dienst deden de boten nog bijna vijftien jaar dienst als patrouilleboten no. 3 en no. 4.

bron:Peter Kimenal (G02War2.nl)
Historisches-marinearchiv.de
foto: Collectie St. Erfgoed Werf Gusto / fotograaf: Onbekend

 DatumSoort vermelding
1939Kiellegging bij Werf Gusto, Schiedam
1940Tewaterlating bij Werf Gusto, Schiedam
22.08.1940Inbedrijfstelling voor 2e S-Fltl, commandant Lt.zS Roeder
26.08.1940Verhuizing van Schiedam naar Wilhelmshaven
24.09.1940Proefvaart op de Jade (D)
30.09.1940KB (Kriegsbereit) in Wilhelmshaven
01.10.1940Verhuizing van Wilhelmshaven naar Kiel
02/31.10.1940Boot in EKK-tests in Kiel (testopdracht voor gebouwdeoorlogsschepen)
14.10.1940Proefvaarten afgebroken vanwege koppelingsschade
00.00.1941Boot verwijderd uit de vlootlijst
09.01.1941Boot niet meer KB (Kriegsbereit - bedrijfsklaar) vanwege buitendienststelling
15.01.1941Laatste vermelding van de boot in de voorraad van de 2e S-Fltl
20.01.1941OBdM (Oberbehehlshaber der Kriegmarine) geeft opdracht tot levering van de boot naar het buitenland
00.00.1942Boot verkocht aan Bulgarije

Stichting Erfgoed Werf Gusto 2018