Bnr. M2: S201 (1940)

Het ministerie van defensie heeft een contract afgesloten voor twintig motor-torpedobooten, welke ontworpen zijn door Hubert Scott-Paine, De eerste boot zal in Engeland worden gebouwd, meldt de „Crt.”, de volgende in licentie door de N.V. Werf „Gusto” te Schiedam. De motortorpedobooten zullen dienst doen in de Noordzee en in Nederlandsch-Indië. Zij zijn van een geheel nieuw type. De Nederlandsche marine-autoriteiten hebben zeer geslaagde proeven met dit type boot bijgewoond. De nieuwe boot bezit een lengte van ongeveer 23 meter, terwijl de waterverplaatsing 32 ton bedraagt. De bewapening bestaat uit vier torpedobuizen van 45 cm kaliber, twee luchtafweermitrailleurs, welke laatste in mechanisch bewogen koepels zijn opgesteld en dieptebommen. De boot wordt van een nevelapparaat voorzien. Zij wordt voortgedreven door drie Rolls Royce Merlin-motoren. De booten zullen waarschijnlijk worden bemand door twee officieren en zeven onderofficieren en manschappen. De motor-torpedoboot, waarvan het gebruik meer dan dat van een ander oorlogsvaartuig, vraagt eigenschappen van durf, stuurmanskunst en handigheid, kan in handen van jonge, vastberaden en geoefende officieren een gevaarlijk wapen zijn. In een rookgordijn stuiven ze op den vijand af, lanceeren haar torpedo’s en voordat men ze onder vuur kan nemen, zijn zij reeds verdwenen. 

bron: Middelburgsche Courant | 1939 | 

Na de Duitse inval in Nederland werden de in aanbouw zijnde torpedo-motorboten TM 52 en TM 53, met bouwnummers M2 en M3, voor de Kriegsmarine afgebouwd volgens origineel ontwerp en op 20 augustus en 17 september 1940 als S 201 en S 202 in dienst gesteld, de S stond hierbij voor Schnellboot. De boten werden naar Duits inzicht bewapend met een 37mm en twee 20mm snelvuurkanonnen waardoor de boten iets aan snelheid inboetten. De boten voldeden niet aan de Duitse eisen, maar vooral het feit dat de boten benzinemotoren hadden, deed de Duitsers beslissen ze van de hand te doen. De Duitsers waren tegen het gebruik van benzinemotoren in verband met het brand- en explosiegevaar. In 1942 werden beide boten verkocht aan de Bulgaarse marine. De Bulgaren namen de boten in dienst als S 3 en S 4. De beide torpedomotorboten werden op 22 oktober 1944 door de Sovjet Unie in beslag genomen en herdoopt in TKA 961 en TKA 962 en op 2 april 1945 teruggegeven aan Bulgarije. In Bulgaarse dienst deden de boten nog bijna vijftien jaar dienst als patrouilleboten no. 3 en no. 4.

bron:Peter Kimenal (G02War2.nl)
foto: Collectie St. Erfgoed Werf Gusto / fotograaf: Onbekend


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2018