Bnr. 714: Hr. Ms. Jan van Gelder (1937)

DE „JAN VAN GELDER”, een nieuwe mijnenveger, gebouwd voor rekening van de Ned. Marine, werd gisterenmorgen van de werf „Gusto” te Schiedam met goed gevolg tewatergelaten.

bron: Nieuwe Schiedamsche Courant, 19 april 1937

Op 8 oktober 1939 werd het schip als gevolg van een mijnontploffing ernstig beschadigd waarbij het achterschip werd weggeslagen. Hierbij werden 3 opvarenden gedood, 3 vermist en 2 zwaar gewond. Het schip kon worden behouden en binnengebracht. Na herstel bij de Werf Gusto kon op 10 mei 1940 naar Engeland worden uitgeweken waar escortediensten werden verricht. Op 26 maart 1943 werd het schip uit dienst gesteld en aan de Britse marine overgedragen. In maart 1945 keerde het weer onder Nederlandse vlag terug en verrichte korte tijd patrouillediensten in Oost-Indië. Na terugkeer in Nederland werd het schip verbouwd tot netpoortschip en werd in 1961 uit de sterkte afgevoerd. In februari 1962 werd het schip in bruikleen overgedragen aan het Zeekadetkorps Schiedam.

bron: onzevloot.weebly.com
foto: onzevloot.weebly.com / fotograaf: Onbekend


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2018