Bnr. 305: Tonkinois (1904)

foto: Werf Gusto brochure 1908 / collectie J. Smulders


150 P.K. Sleepboot voor Dakar (Senegal) afg. in Schiedam

Scheepsbouw. (Slikkerveer 30 Juni.) Van de werf van de firma A.F. Smulders te Slikkerveer werd gisteren met goed gevolg te water gelaten de stalen romp van een sleepboot, voor Fransche rekening, bestemd naar Dakar, aan de Westkust van Afrika.
Deze boot heeft de volgende afmetingen: lengte 24.00 M., breedte 4,75 M., holte 2,75 M. en zal voorzien worden van een compound machine van 200 I. P. K., en van een stoomketel niet een verw. oppervlak van 80 vierk. M. bij 8 atm. druk.
Deze boot is de laatste, die van de oude werf te S1ikkerveer te water werd gelaten. Het geheele bedrijf is thans verplaatst naar de nieuwe werf Gusto, te Schiedam, alwaar achtereenvolgens vijf schepen, door de Suez-kanaal-Maatschappij besteld en twee baggermolens, waarvan een met zuig- en persinrichting, voor Engelsche rekening op stapel gezet zullen worden. Op den 3en Juli aanst. zal het bedrijf op de nieuwe werf in vollen gang zijn.

Bron:  Algemeen Handelsblad 01-07-1905


Terug naar Sleepboten of Terug naar 1904.