‘Victor Gerosa’? ‘Zegt me helemaal niets’: aldus Jac. J. Baart!Han Mommaas overleden.Gusto Staalbouw PEN-centrale Velsen-Noord 1952Henri Smulders op Olympische Spelen 1900100ste Geboortejaar G. van der Gaag (1922)

Gebruiksvoorwaarden Beeldmateriaal

VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DOOR DE ST. ERFGOED WERF GUSTO VERSTREKT BEELDMATERIAAL

Gaat u beeldmateriaal uit de collectie van de St. Erfgoed Werf Gusto publiceren of op andere manier openbaar maken? Dan gelden de volgende voorwaarden:

 1. Bij hergebruik van het op beeldmateriaal vastgelegde werk wordt de volgende bronvermelding op prijs gesteld: “Collectie Stichting Erfgoed Werf Gusto”.
 2. De St. Erfgoed Werf Gusto ontvangt graag een exemplaar van publicaties waarin beeldmateriaal van het St. Erfgoed Werf Gusto is gebruikt. Dit exemplaar kan verstuurd worden naar het volgende adres: St. Erfgoed Werf Gusto, Hofakkersweg 22, 7875 BB  Exloo
 3. Als een op het beeldmateriaal vastgelegd werk auteursrechtelijk is beschermd door een andere partij dan de St. Erfgoed Werf Gusto, mag de gebruiker dat werk niet publiceren of reproduceren voordat de gebruiker daarvoor toestemming heeft gekregen van de auteursrechthebbende. In zulke gevallen zal bij het beeldmateriaal duidelijk vermeld staan dat een andere partij de auteursrechthebbende is. De gebruiker moet zelf toestemming aanvragen. St. Erfgoed Werf Gusto is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een verzuim van de gebruiker om toestemming te verkrijgen. 
 4. Het is niet toegestaan het beeldmateriaal te gebruiken in strijd met de openbare orde of goede zeden. 
 5. Verstrekking van beeldmateriaal aan derden is niet toegestaan zonder inachtneming van deze voorwaarden. 
 6. Van deze voorwaarden kan slechts door de St. Erfgoed Werf Gusto worden afgeweken. Deze afwijking geschiedt schriftelijk.

 


 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR THE USE OF (AUDIO-)VISUAL MATERIAL ADMINISTERED BY THE STICHTING ERFGOED WERF GUSTO

If one intends to publish, reproduce or make accessible material from the collection of the St. Erfgoed Werf Gusto to a wider public in another way, the following terms of use apply:

 1. The St. Erfgoed Werf Gusto highly appreciates the following citation as form of acknowledgement when (audio-)visual material is reproduced or used: “Collectie Stichting Erfgoed Werf Gusto”. 
 2. The St. Erfgoed Werf Gusto would appreciate receiving a copy of the publication in which the (audio-)visual material will be featured. This copy may be send to the following address: Stichting Erfgoed Werf Gusto, Hofakkersweg 22, 7875 BB  Exloo, the Netherlands
 3. If a certain image is protected by copyright from a third-party, which is mentioned on the webpage on which the image is featured, usage of any kind is prohibited until the user has obtained permission of a third-party copyright holder. In such cases, the user is responsible for obtaining permission from the copyright holder. The St. Erfgoed Werf Gusto is not liable for any consequences caused by the neglect of the user for failing to obtain permission from the copyright holder. 
 4. It is forbidden to use the material in manners contradictory to public order or common decency. 
 5. It is forbidden to distributre the material to third-parties without enforcement of these general terms and conditions. In case of distribution, one is responsible for upholding the terms and conditions. 
 6. For usage of the visual material which differentiate from these general terms and conditions, one must have prior written permission of the Netherlands Institute of Military History.

Stichting Erfgoed Werf Gusto 2020

Laatst bijgewerkt op: 22 april 2020

Digitaal Museum Werf Gusto Schiedam