Een bijzondere opdracht

Artist Impression: P.J. Mulders (voorzitter Gusto Schildersclub “Beati”)


Er is reeds veel gesproken over het “boor-eiland”, dat we moeten maken en daarom willen we er hier iets meer van vertellen. Het was in april van het vorige jaar, dat we, na een lange studie en veel reken- en teken­werk op onze Projecten-afdeling, door de B.P.M. vereerd werden met een principiële opdracht voor de bouw van een boor-eiland.

Nadat er nog verschillende verbeteringen en wijzigingen in het project waren aange­bracht, konden de tekenkamers aan de slag gaan. Nu is het zover, dat de eerste tekeningen de fabriek ingegaan zijn en met de productie is begonnen. Het eiland, waar het hier om gaat, dient om boringen te verrichten en wel tot een diepte van ongeveer 17000 voet, dat is 5000 meter. Het eigenlijke eiland is een groot ponton van ongeveer 65 meter lang en 35 meter breed. Het is voorzien van 8 gaten, waarin palen passen, op de manier van de vaste spud-paal van een zuiger. Maar dan van een groter formaat. Want elke paal is 67 meter lang en 3 meter in het vierkant. Om U een indruk te geven: de lengte van de paal is ongeveer tweemaal de hoogte van de 30-tons hellingkraan!
 
Is het ponton op de plaats van bestemming aangekomen, dan worden de palen neergelaten totdat zij alle acht op de rotsbodem staan. En vervolgens klimt het gehele boor-eiland door middel van een vernuftig en inmiddels door ons gepatenteerd vijzelsysteem langs de palen omhoog totdat het boven water uitsteekt. De hoogte van af het dek tot de waterspiegel be­draagt dan ongeveer 15 meter, hetgeen betekent, dat een kustboot met ge­streken masten er onderdoor kan varen! Als de “unit”‘, zoals men het booreiland noemt, boven water staat, is het een fabriek op zichzelf. Er zijn aan boord lieren, dieselmotoren, pompen enz., zoals men ze ook op de bekende boorbakken heeft, maar dan van groter formaat en in grotere aantallen. Verder is er aan boord ruimte voor het verbijf van ongeveer 80 man personeel, met hutten, eetzalen, kombuis enz. Ook vinden we aan boord een grote portaalkraan met een hefvermogen van 75 ton en een helicopterdek, dat aan de achterzijde van het ponton wordt aangehangen. Deze opdracht is wel een bewijs van het grote vertrouwen, dat onze Werf geniet en wij zijn verplicht ons tot het uiterste in te spannen om zowel wat de kwaliteit van het werk, als wat de levertijd betreft, het werk tot een goed einde te brengen.
 

v. HOUSELT.


bron: I.H.C. Het Zeskant maart 1958
foto: Gemeentearchief Schiedam
Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019

Laatst bijgewerkt op: 18 januari 2021