Bnr.55 Hr.Ms. Staphorst (1956)

De laatste van de vier door de Werf Gusto te bouwen mijnenvegers werd op 21 juli 1956 te water gelaten en kreeg de naam “Staphorst”‘. Voor de tewaterlating hadden zich tegen vieren tal van genodigden naar de vóór het schip opgerichte tribune begeven. Wij merkten daarbij op de Burgemeester van Staphorst, de heer H. v. d. Wal met zijn echtgenote, zijn zoon en zijn schoondochter, de Schout-bij-nacht W. J. Kruys, Captain van de United States Navy Hugh P. Webster, de Kapitein ter Zee P. A. Riedel en veel anderen.

De doop en de tewaterlating van het schip geschiedde door Mevrouw Van der Wal-Wedda, de echtgenote van de burgemeester van Staphorst. Zonder enige hapering gleed het schip te water en weer was een belangrijke fase in de bouw van de mijnenvegers afgesloten.
Direct na de tewaterlating verzamelden de genodigden zich in de vergaderzaal, waar de Directeur Mr. H. Smulders, enkele woorden wijdde aan de aangename samenwerking tussen de marine-autoriteiten en de Werf Gusto, die ook bij deze bouw weer zo duidelijk aan de dag was getreden. Voorts zegde hij Mevrouw Van der Wal-Wedda dank voor haar medewerking aan de tewaterlating en bood haar als herinnering aan deze dag een zilveren schaal met inscriptie aan.
Vervolgens werd het woord gevoerd door de Schout-bij-Nacht W. J. Kruys, die zeide verheugd te zijn, dat wederom één van de mijnenvegers, die t.z.t. aan de vloot van de Koninklijke Marine zal worden toegevoegd, aan zijn element kon worden toevertrouwd. Hij sprak de hoop uit, dat ook dit schip spoedig zijn bestemming zal kunnen volgen. Spreker dankte de Amerikaanse Marine, vertegenwoordigd door Captain Hugh P. Web­ster, voor de prettige samenwerking bij de bouw van het schip. Tenslotte sprak de burgemeester van Staphorst, de heer v. d. Wal. Deze betuigde zijn dank en die van zijn gemeente aan Hare Majesteit de Koningin voor de aan de gemeente Staphorst verleende onderscheiding deze mijnenveger de naam “Staphorst” te geven. Hij wees er voorts op, dat Schiedam alom in den lande bekend is door een bepaald artikel, dat in vrijwel iedere gemeente verkocht wordt. Voor de inwoners van Staphorst zal “Schiedam” echter een bijzondere klank krijgen als zetel van de Werf Gusto, waar de mijnenveger “Staphorst” werd gebouwd. Hij sprak de hoop uit, dat de “Staphorst” – die nu door zijn gemeentenaren “ons schip” wordt genoemd – alleen op vreedzame wijze de goede naam van Nederland en de Gemeente Staphorst zal uitdragen en dat het schip gespaard zal blijven voor het vervullen van een oorlogstaak. 

Bron: I.H.C. Het Zeskant augustus 1956
Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie / fotograaf: Onbekend


Stichting Erfgoed werf Gusto 2019