Bnr.54 Hr.Ms. Drunen (1956)

De “Drunen” is de derde mijnenveger, die bij de Werf Gusto te water is gelaten. De stapelloop vond op 24 Maart j.l. plaats in tegenwoordigheid van tal van autoriteiten, van welke we noemen: de Schout bij Nacht W. ]. Kruijs, Commandeur A. M. Valkenburg, Ir. R. F. Scheltema de Heer, Kapitein t.z. P. A. Riedel, Capt. J. C. Shaw. Capt. H. P. Webs(er, De “Drunen” is de derde mijnenveger, die bij de Werf Gusto te water is gelaten. De stapelloop vond op 24 Maart j.l. plaats in tegenwoordigheid A. D. C. Snels, Burgemeester van Drunen en Mr. J. W. Peek, Burgemees­ter van Schiedam.
Der gewoonte getrouw werd de mijnenveger gedoopt door de echtgenote van de burgemeester van de plaats, waaraan het schip zijn naam ontleent. Zo was het ditmaal Mevrouw F. J. Snels-Broeders, die de champagnefles tegen het schip stuk gooide.
Na de tewaterlating kwamen de genodigden in de ontvangzaal van de werf bijeen, waar Mr. H. Smulders Mevrouw Snels-Brouwers als aandenken een zilveren schaal aanbood. Voorts werd het woord gevoerd door Schout-bij-Nacht W. J. Kruijs, namens de Koninklijke Marine, door Capt. H. P. Webster, namens de Amerikaanse Marine en door de heer A. D. C. Snels, Burgemeester van Drunen. Deze laatste herinnerde er aan, dat het niet slechts de naam is, die deze mijnen veger met zijn gemeente verbindt, maar ook de scheepsschroef, die gemaakt is in te Drunen gevestigde scheepsschroevengieterij. Hij bood een scheepsbel voor het schip aan en zegde nog twee schilderijen toe, waarvan een voor de officierssalon en een voor de eetzaal voor de overige bemanningsleden.
Bij de tewaterlating werd nog medewerking verleend door Gusto’s Muziek­gezelschap, dat het Amerikaanse en Nederlandse volkslied speelde.

 

Bron: I.H.C. Het Zeskant april 1956
foto: Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie
Fotograaf: Onbekend


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019