Bnr.52 Hr.Ms. Hoogezand (1955)

Als tweede van de 32 mijnenvegers, die op veertien Nederlandse scheepswerven ten behoeve van de Koninklijke Marine in aanbouw zijn, zal Maandag 7 November bij de werf Gusto, v.h. firma A. F. Smulders N.V. te Schiedam, de mijnenveger Hr.Ms. Hoogezand in dienst worden gesteld. Evenals de Dokkum werd dit schip gebouwd voor rekening van de Ver. Staten in het kader van het „Off-Shore Procurement Programme”. De burgemeester van Hoogezand, de heer H. Roelfsema, zal namens deze gemeente een geschenk aanbieden.

bron: Nieuwsblad van het Noorden 02-11-1955


Vanochtend is de overdracht geschied van Hr Ms mijnenveger Hoogezand, welke oorlogsbodem er een is van de 32 mijnenvegers, die op veertien Nederlandse scheepswerven voor de Koninklijke Marine in aanbouw zijn. De tewaterlating geschiedde in Maart van dit jaar, en het schip is dus snel opgeleverd door de werf Gusto, voorheen firma A. F. Smulders N.V. te Schiedam. De burgemeester van Hoogezand, de heer H. Roelfsema, heeft de dank van zijn gemeente overgebracht voor het feit, dat dit schip naar zijn gemeente werd genoemd en bood een tweetal geschenken aan. De plechtigheid werd behalve door een aantal Nederlandse officieren door enkele Amerikaanse marine-officieren bijgewoond, o.a. rear-admiral Philip W. Snyder. Een kapel zorgde voor de muzikale opluistering.

bron: Nieuwsblad van het Noorden 07-11-1955
foto: Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie / fotograaf: Onbekend


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019