Bnr. 906: Stalen mantel Mijnschacht

HEERLEN, 21 Oct. (Eig. Der.) — Bij de boorwerkzaamheden aan de vierde Emmaschacht onder Schinnen werd kort geleden de vaste steenkoolrots aangeboord op ruim 214 meter onder het maaiveld. Op die dag was het eerste boorgat met een middellijn van 70 cm klaar en kon de messenboor derhalve door een andere van zwaarder kaliber worden vervangen. Momenteel is de twee-meter-boring in volle gang. Donderdag j.l. had men met het boorgat van deze diameter reeds een diepte van 28 meter bereikt. Straks zal de schacht met nog zwaardere messen-boren tot een diameter van respectievelijk 3½, 5 en — In het bovenste gedeelte — van 6.84 meter worden verwijd. Het zal nog wel even duren, eer met het aanbrengen van de stalen bekleding van de schachtwanden kan worden begonnen. Dit wordt Intussen een interessant experiment, want het is voor de eerste maal, dat bij de aanleg van schachten in het Nederlandse mijngebied een bekleding van gelaste stalen platen —een zogenaamde stalen cuvelage —wordt toegepast. Tot nu toe werd de bekleding voor schachtwanden in gietijzer, al of niet gewapend beton of, zoals bij de nieuwe luchtschacht van de mijn Willem-Sophia in straatklinkers uitgevoerd.

Bij de nieuwe methode, welke aan de boorschacht te Schinnen zal worden toegepast, kan worden geprofiteerd van de ervaring op het gebied der lastechniek, welke Gusto Staalbouw heeft opgedaan bij de aanleg van de Maastunnel onder Rotterdam.

Inmiddels werden de werkzaamheden rond de vierde Emmaschacht ook anderszins met kracht voortgezet. Men is bezig met het rooien der bomen en met de grondwerkzaamheden In het terreingedeelte, waar de grote toegangsweg is geprojecteerd, welke de kleine mijnzetel te Schinnen straks met de buitenwereld zal verbinden.

Op de 410 meter verdieping van Stm. Emma van waaruit de stijle vleugel in het zadel van Puth zal worden ontsloten, worden in stevig tempo de steengangen gedreven welke, in de richting Schinnen. leiden. Deze steengangen zijn het punt, waar de vierde Emma-schacht werd gedolven, ondergronds reeds zeer dicht genaderd.

Bron: Limburgs  Dagblad 22 oktober 1949
foto: demijnen.nl / fotograaf: Onbekend


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2018