Bnr. 929: 2 Brugkranen (1949)

Foto: Regionaalarchief Dordrecht – Fotograaf: Onbekend.

“Op het oogenglik is men geweldig gehandicapt door de plunderingen van de Duitschers. De vier prachtige laadbruggen zijn weggehaald. Twee er van bevinden zich in Hamburg, en het zal nog wel even duren, voor wij deze terugkrijgen. De andere zijn tijdens de bombardementen en gevechten vernield.”

bron: De Vrije Pers 25-07-1945

Te Hamburg hebben experts van het commissariaat-generaal voor Nederlandsche belangen in Duitsland na de oorlog o.m. een gehele kade, uitgerust met laadbruggen en kranen uit Rotterdam en Dordrecht aangetroffen. Men kreeg van de Britse bezettings-autoriteiten het recht deze haven-outillage weer naar ons land terug te voeren De heer J. M van der Erp, technisch expert van de Werf “Gusto” werd met de leiding van deze terugvoering belast. Dit zeer moeilijke karwei is thans voor ruim de helft gereed, De kranen en laadbruggen wegen samen ongeveer 5300 ton, waarvan thans 3000 ton is verzonden. Het transport van de grote stukken geschiedt met landingsvaartuigen van de marine; kleinere onderdelen worden per trein naar de eigenaren teruggezonden. Op het ogenblik werken vijftig Duitsers aan de afbraak te Hamburg; men hoopt dit aantal binnenkort tot zeventig te kunnen opvoeren. Van deze kade komen o.m. acht complete en drie vernielde havenkranen alsmede vijf complete en drie vernielde laadbruggen terug. Het materieel is verwaarloosd: doch bruikbaar, ook al is het in waarde achteruit ge-gaan. De heer Van der Erp hoopt voor Kerstmis met de werkzaamheden in Duitsland gereed te zijn.

bron: Nieuwe Schiedamsche Courant / 28 augustus 1947


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2018