Bnr. 746: Amstel Station (1938)

Foto: Gemeentearchief Schiedam – Fotograaf: Onbekend.

Sinds wij op 17 Sept. l.l. uitvoerig geschreven hebben over „twee nieuwe stations in aanbouw”, heeft het toekomstige Amstel-station steeds meer vorm en inhoud gekregen en op 8 October van dit jaar zal het — bij den aanvang van den winterdienst — gereed zijn treinen en publiek behoorlijk te ontvangen. Bij het nieuwe Muiderpoort-station is men reeds met de afwerking bezig.,daar behoeft men
zich zeker niet te haasten. Maar, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, zal ook de rest van het eerste deel der Spoor-wegwerken-Oost in dit „Jaar der Spoorwegen” op tijd voltooid zijn!

Keeren we nu na dezen blik in de naaste toekomst, naar de dagen van nu en naar het Amsterdamsche Amstel-station terug, dan zien we daar aan alle kanten groote bedrijvigheid. In September is er — gelijk we destijds constateerden — de onderbouw van beton gereed gekomen en nu staat er ook het hooge, roode staalskelet, een formidabele ijzerconstructie, geheel gemonteerd. De leider der Spoorwegwerken-Oost, Ir. J. D. M. Bardet, deelt ons hier mede, dat de werf „Gusto” te Schiedam de opdracht van deze constructie en montage buitengewoon vlot en goed heeft uitgevoerd en ook overigens is de heer Bardet over den gang van zaken zeer tevreden. De veertien dagen vorstverlet vormden geen bezwaar en er is ook verder nog wed eenige speling, hoewel natuurlijk voor deze groote, omvangrijke werken het programma voor elke week —week na week — sinds lang is vastgesteld.

En na voltooiing van den bovenbouw der banen, van de kunstwerken, van de stations, enz., moeten nog de masten en draden voor de electrische geleidingen worden geplaatst en de noodige voorzieningen voor het seinwezen worden getroffen.

bron: Algemeen Handelsblad, 20/01/1939


Laatst bijgewerkt op 5 februari 2023