Bnr. 597: Frasca (1926)

Het dubbelschroefstoomschip „Frasca”, gebouwd bij de werf Gusto, firma. A. F. Smulders, alhier werd Zaterdag aldaar met goed gevolg te water gelaten. Het schip is voor rekening van de Curaçaosche Scheepvaart Maatschappij en is bestemd voor de vaart tusschen Venezuela en Curaçao. De afmetingen van het vaartuig zijn: 305 voet tusschen de loodlijnen bij 50 voet breedte op de spanten en 15 voet holte aan de zijde. Het zal bij een diepgang van 11 voet 1½ duim een draagvermogen hebben van ruim 2300 tons. Voor de voortstuwing zijn in het achterschip twee triple expansie machines geplaatst met een totaal vermogen van ongeveer 1500 I. P. K. waarmede het, schip een snelheid van ongeveer 10.½ knoop per uur zal kunnen bereiken De twee stoomketels, van het Schotsche vlampijptype, kunnen onder geforceerden trek met olie worden gestookt. Voor de bediening der lading is een pompinstallatie aangebracht met een capaciteit van circa 500 ton per uur. Daar dit schip geheel compleet te water werd gelaten, kan het, na lading van proviand te hebben ingenomen, in het midden der volgende week zijn eerste reis aanvaarden.

bron: Nieuwe Schiedamsche Courant | 1926 |  1 8 oktober 1926

Het op op Zaterdag 16 October j.l. bij de Werf Gusto, Firma A. F. Smulders te Schiedam te water gelaten dubbelschroefstoomtank-schip ,,Frasca” heeft op Woensdag 20 October een goed geslaagde proeftocht gehouden, waarbij o.m. tegenwoordig waren de directie der Reederij, vertegenwoordigers van Lloyd’s Register en Scheepvaart Inspectie, enz, enz. Er werd een snelheid bereikt van 10.¾ knots.

bron: Nieuwe Schiedamsche Courant | 1926 |  22 oktober 1926
foto: helderline.nl / fotograaf: Onbekend

  • Opgeleverd als Frasca aan de eerste eigenaar: N.V. Curaçaosche Scheepvaart Mij., Willemstad.
  • In 1955 eigenaar: N.V. Curaçaosche Scheepvaart Mij / N.V. Shell Tankers Nederland.
  • In 1960 eigenaar: N.V. Shell Tankers Nederland. In 1961 verkocht voor sloop aan Eckhardt & Co. G.m.b.H.,
  • Op 5-8-1961 gearriveerd te Bremerhaven om gesloopt te worden.

Stichting Erfgoed Werf Gusto 2018